Процесс индивидуации как ключ к интерпретации главного героя романа Федора Достоевского „Бесы”

Main Article Content

Anna Stryjakowska

Abstrakt

The article is an attempt to interpret Nikolay Stavrogin, the main character  of Fyodor Dostoyevsky’s novel The Possessed, in the key of the analytical psychology. It is argued that Stavrogin may be undergoing the process of individuation by dealing with the collective unconscious. The attention is drawn particularly to the character of Matryosha, who can be perceived as the protagonist’s anima, showing him the way out of the tragic impasse.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stryjakowska, A. (2018). Процесс индивидуации как ключ к интерпретации главного героя романа Федора Достоевского „Бесы”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (6), 235-244. https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.19
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Литературный источник:
 2. Достоевский Ф. М., Собрание сочинений в девяти томах, т. 5: Бесы, Москва 2005.
 3. Научная литература:
 4. Chałacińska-Wiertelak H., Культурный код в литературном произведении. Интерпрета¬ции художественных текстов русской литературы XIX и XX веков, Poznań 2002.
 5. Dudek Z. W., Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej, Warszawa 2002.
 6. Janion M., Czy Stawrogin jest postacią tragiczną?, [в:] M. Janion, R. Przybylski, Sprawa Stawrogina, Warszawa 1996.
 7. Jaworski M., Polifoniczna struktura tekstu artystycznego Fiodora Dostojewskiego w kontekście psychologii głębi Carla Gustava Junga na materiale powieści „Zbrodnia i kara”, [в:] Kultury wschodniosłowiańskie — oblicza i dialog, t. 3, Poznań 2013.
 8. Jung C. G., Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Warszawa 1993.
 9. Krzak Z., Tezeusz w labiryncie, czyli aspekt inicjacyjny labiryntu i postaci z nim związanych, [в:] Symbol i poznanie. W poszukiwaniu koncepcji integrującej, pod red. T. Kostyrko,
 10. Warszawa 1987.
 11. Prokopiuk J., C. G. Jung, czyli gnoza XX wieku, [в:] C. G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Warszawa 1993.