Pielewin i pustka. Rzecz o nowych horyzontach literatury

Main Article Content

Tomasz Nakoneczny

Abstrakt

The prose of Victor Pelevin, one of the best-known contemporary Russian writers, is usually associated with postmodernism. Some interpreters believe, however, that the proper context for the discussion of Pelevin is not postmodernism, but the traditional Russian cultural categories. For the author of this article the more fruitful way is to search for a variety of traditional and modern sources of cultural inspiration (intertextuality), which helped to establish the new forms of communication between writer and reader in the works of Pelevin.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nakoneczny, T. (2018). Pielewin i pustka. Rzecz o nowych horyzontach literatury. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (6), 131-149. https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.11
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Literatura w języku polskim:
 2. Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989.
 3. Barth J., Postmodernizm: literatura odnowy, tłum. J. Wiśniewski, „Literatura na Świecie” 1982, nr 5–6.
 4. Bierdiajew M., Rosyjska idea, tłum. J.C.-S.W., Warszawa 1999.
 5. Bloom H., Lęk przed wpływem. Teoria poezji, tłum. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002.
 6. Broda M., Jurija Afanasjewa zmagania z Rosją, Łódź 2015.
 7. Eco U., Imię róży, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1991.
 8. Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984.
 9. Kołakowski L., Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone sprzed roku 1968, t. II, War¬sza-wa 2002.
 10. Marquard O., Apologia przypadkowości, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994.
 11. Marquard O., Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994.
 12. Pielewin W., Empire V. Opowieść o prawdziwym nadczłowieku, tłum. E. Rojewska-Olejar-czuk, Warszawa 2008.
 13. Pielewin W., Generation ’P’, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2006.
 14. Pielewin W., Mały palec Buddy, tłum. H. Broniatowska, Warszawa 2003.
 15. Pielewin W., Omon Ra i inne opowieści, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2007.
 16. Pielewin W., Życie owadów, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2004.
 17. Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W. J. Popowski, Warszawa 2009.
 18. Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, pod red. S. Czerniaka i A. Szahaja, Warszawa 1996.
 19. Walicki A., Smuta czy tylko apatia, „Polityka” 1999, nr 22.
 20. Literatura w języku rosyjskim:
 21. Берг М., Литературократия: проблемы присвоения и перераспределения власти в лите-ратуре, Москва 2000.
 22. Газета „Коммерсантъ”, Вдали от комплексных идей живешь, как Рэмбо, — day by day, [w:] źródło elektroniczne: http://pelevin.nov.ru/interview/o-komrs/1.html (10.07. 2015).
 23. Генис А., В эфире — „Музыкальное приношение” Соломона Волкова, [w:] źródło elektro-niczne: http://www.svobodanews.ru/content/Transcript/1494625.html (04.02.2010).
 24. Данилкин Л., Ответы: Виктор Пелевин, [w:] źródło elektroniczne: http://pelevin.nov. ru/ interview/o-levd/1.html (07.06.2014).
 25. Кондаков И., Архитектоника русской культуры, „Общественные науки и современ¬ность” 1999, № 1.
 26. Корнев С., Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским и классиче-ским?, „Новоe литературноe обозрениe” 1997, № 28.
 27. Кочеткова H., Интервью с Виктором Пелевиным: Несколько раз мне мерещилось, будто я стучу по клавишам лисьими лапами, [w:] źródła elektroniczne: http://www.peoples. ru/art/literature/story/pelevin/ (08.03.2014) oraz http://izvestia.ru/news/296562 (16.08.2015).
 28. Кропывьянский Л., Интервью с Виктором Пелевиным, [w:] źródło elektroniczne: http://pelevin.nov.ru/interview/o-bomb/1.html (09.05.2015).
 29. Липовецкий М., Русский постмодернизм, Екатеринбург 1997.
 30. Некрасов С., Мечты, мечты, где ваша сладость? (Проблема авторства в отсутствие автора). Субъективные заметки о прозе Виктора Пелевина, [w:] źródło elektroniczne: http://fandom.rusf.ru/about_fan/nekrasov_1.htm (07.08.2015).
 31. Немзер А., Замечательное десятилетие русской литературы, Москва 2003.
 32. Силантьев И., Риторика дискурсных смешений в романе В. Пелевина. „Generation ‘П’”, „Критика и семиотика” 2005, № 8.
 33. Тойшин Д., Интервью со звездой, [w:] źródło elektroniczne: http://pelevin.nov.ru/ interview/o-toish/1.html (07.08.2015).
 34. Шаманский Д., Пустота (Снова о Викторе Пелевине), „Мир русского слова” 2001, № 3.
 35. Эпштейн М., Постмодерн в русской литературе, Москва 2005.