Próba odczytania fragmentu powieści F. Dostojewskiego „Idiota” w kluczu kategorii „słowa-naczynia”
PDF (Русский)

Słowa kluczowe

butelka Kleina
„insideout”
metametafora
Dostojewski

Jak cytować

Fedorushkov, E. (2018). Próba odczytania fragmentu powieści F. Dostojewskiego „Idiota” w kluczu kategorii „słowa-naczynia”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (4), 49–60. https://doi.org/10.14746/kw.2014.4.4

Abstrakt

The paper aims at presenting an attempt to interpret a fragment of Dostoyevsky’s The Idiot. To analize the masterpiece of Russian writer we took an innovative category  – the word-vessel, which interdisciplinary concept we based on a function model  of Klein’s bottle, alchemical vessel, biblical vessels at Cana, ideas of metametaphor and insideout by Kedrov. Given category – in our opinion – presents to be the key to the new interpretation of one of the climax of the novel – the before-epileptic meeting of prince Myshkin and Rogozhin.
https://doi.org/10.14746/kw.2014.4.4
PDF (Русский)

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.