Wiedza i władza. Gender i pierestrojka. „Mała Wiera” Marii Chmielik i Wasyla Piczuła

Main Article Content

Maria Natalia Kistowska

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kistowska, M. N. (2018). Wiedza i władza. Gender i pierestrojka. „Mała Wiera” Marii Chmielik i Wasyla Piczuła. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (2), 42-50. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.5
Dział
Artykuły