Nr 2 (2012)

Spis treści

. Spis treści
1-8
Spis treści
PDF

Wstęp

Wawrzyniec Popiel-Machnicki
9-11
Wstęp

Artykuły

Paulina Bogusz-Tessmar
13-19
Pętla jako klucz do odkrywania tożsamości bohaterów „Braci Karamazow” Fiodora Dostojewskiego
PDF
Tetiana Iemelianova
20-28
Модальная организация диалогической и монологической речи
PDF (Русский)
Mateusz Jaworski
29-32
Człowiek sprowadzony do obozu. Próba interpretacji twórczości Warłama Szałamowa w kontekście filozofii Georgio Agambena
PDF
Paulina Jędrasik
33-41
Chwyty językowe wykorzystywane w celu mentalnego oswojenia wojny – na podstawie fragmentów dzienników wojennych z początków października 1941 roku
PDF
Maria Natalia Kistowska
42-50
Wiedza i władza. Gender i pierestrojka. „Mała Wiera” Marii Chmielik i Wasyla Piczuła
PDF
Mar’yana Kril
51-59
Укрaїнськi „шестдесятники”: незакiнчений проект
PDF (Русский)
Julia Kupidura
60-65
Ukrainki w parlamencie II RP
PDF
Oksana Kuzmenko
66-75
Кіно як інструмент формування национальної iдентичності. Український контекст
PDF (Русский)
Paweł Luzak
76-85
Rosja 2008–2011 – polityka ekonomiczna w dobie kryzysu i spowolnienia gospodarczego
PDF
Antoni Murawski
86-94
Rola Kaukazu Południowego w rosyjskiej strategii ekonomicznej na obszarze postradzieckim. Stan obecny i perspektywy
PDF
Jana Nowakowska
95-103
Силуэты женщин в творчестве Людмилы Петрушевской в гендерном аспекте
PDF (Русский)
Natalia Olszanecka
104-112
Problemy demograficzne Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Wybrane rozwiązania
PDF
Jędrzej Melchior Paulus
113-121
Физиологический очерк в „Чемодане” – авторский эксперимент Сергея Довлатова
PDF (Русский)
Maciej Pieczyński
122-127
Исчезновение Бога и преодоление метафизики. Танец Заратустры в „Кислороде” Ивана Вырыпаева
PDF (Русский)
Anna Katarzyna Przybysz
128-134
Герой Федора Достоевского и Миодрага Булатовича в сфере теории биоэнергетики. Вступление в разработке темы
PDF (Русский)
Dorota Rzeszewska
135-141
Syjonidy i ich miejsce we współczesnej rosyjskiej kulturze
PDF
Ilya Shpuntou
142-146
Выбранные аспекты лингвокультурологического анализа названий карточных игр русского языка
PDF (Русский)
Nadzieja Smagina
147-155
Futurologiczna wizja świata w powieści Tatiany Tołstoj „Kyś”
PDF
Edyta Szymkowiak
156-168
Этическая ценность встречи в системе общения героев как путь к выявлению истинной натуры человека (на основании романа „Идиот” Федора Достоевского)
PDF (Русский)
Paweł Świątek
169-176
Wielka Smuta w najnowszej literaturze i filmie rosyjskim
PDF
Karolina Wieczorek
177-184
„Riwne / Rowno” Ołeksandra Irwancia jako przykład antyutopii we współczesnej literaturze ukraińskiej
PDF