Motocykl–widmo, czyli meandry współczesnej fantastyki (Oleg Diwow, Рыжий пес иж)
pdf

Słowa kluczowe

Divov, ghost motorcycle, Russian fantasy literature
Divov
ghost motorcycle
Russian fantasy literature

Jak cytować

Zywert, A. (2018). Motocykl–widmo, czyli meandry współczesnej fantastyki (Oleg Diwow, Рыжий пес иж). Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (8), 273–285. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.23

Abstrakt

The present paper aims at analyzing one of the most recent Divov’s stories entitled Рыжий пес Иж (2016). The text is interesting both due to its literary genre hybridity (it embraces elements of a melodrama, a horror story, a detective story, urban fantasy and a fairy tale) and the topics it touches upon (especially animalistic issues). Divov deploys the well-known literary and cinematic motif of a soul penetrating an object and creates a story of motorcycle haunted by a dog’s soul. Due to its original solutions (inter alia referring to films) Divov’s story is an interesting work illustrating the permanent interrelations between literatures and movies as well as the author’s exploration within this scope. Moreover, the manner of creating the animal character and placing it within the structure allow for including Divov’s story into the group of contemporary literary works reflecting the proanimal trends in Russian culture.

https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.23
pdf

Bibliografia

Aguirre M., Geometria strachu. Wykorzystanie przestrzenie w literaturze gotyckiej, [w:] Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, Kraków 2002, s. 15-32.

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 2005

Carroll N., Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, przekład i posłowie M. Przylipiak, Gdańsk 2004.

Czaja D., Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, Kraków 2005.

Eichenbaum B., Literatura i kino, tłum. R. Zimand, [w:] Cudowny Kinemo. Rosyjska myśl filmowa, wybór, przekłady i opracowania T. Szczepański i B. Żyłko, Gdańsk 2001.

Gadomska K., Współczesna fantastyka rosyjska i jej tendencje rozwojowe. Przypadek Anny Starobiniec, [w:] Fantastyka rosyjska dawniej i dziś, pod red. A. Polaka przy współpracy I. Zawalskiej, Katowice 2013, s. 49-75.

Gemra A., Horror – zarys problematyki [w:] Literatura i kultura popularna VIII, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 1999, s. 105-124.

Has-Tokarz A., Horror w literaturze współczesnej i filmie, Lublin 2011.

King S., Dance macabre, tłum. P. Braitner, P. Ziemkiewicz, Warszawa 1995.

Kraska M., Na tropie szakala. Gry i konwencje political fiction, Gdańsk 2003.

Kubicka H., Przestrzeń w horrorze jako mechanizm budzenia strachu, „Literatura i kultura popularna” XVI, pod red. A. Gemry, Wrocław 2010, s. 71-89.

Lem S., Tzvetana Todorova fantastyczne teoria literatury, [w:] Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja, 1973, nr 5 (11), s. 22-44, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1973-t-n5_(11)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1973-t-n5_(11)-s22-44/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1973-t-n5_(11)-s22-44.pdf

Materek D., Nocny obserwator (recenzja), http://pl.shvoong.com/books/science-fiction/1910529-nocny-obserwator/. (01.12.2017).

Plisiecki J., Film i sztuki tradycyjne, Lublin 2005.

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 2006.

Tymieniecka-Suchanek J., Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych, Katowice 2013.

Дивов О., Рыжий пес Иж, http://udmurt.media/articles/kultura-i-turizm/13580/ (30.11.2017)

Константинова О., «Ижевск фантастический»: сборник новых городских легенд, http://udmurt.media/articles/kultura-i-turizm/12164/?sphrase_id=31393 (25.11. 2017)

Славникова О., Я люблю тебя, империя, «Знамя» 2000, №12, http://magazines.russ.ru/znamia/2000/12/slavn-pr.html (01.12.2017)