Nr 8 (2018)
Pełny numer
Tom VIII

Artykuły

Antoni Bortnowski
9-21
Мировоззрение Василия Шульгина в контексте событий 1917–1919 гг. в Киеве
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.1
pdf
Maria Dzienisiewicz
23-38
Спортивная метафора в текстах газетной печати ХV Международного конкурса имени П. И. Чайковского
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.2
pdf
Edyta Fedorushkov
39-58
ИКОНИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ В ПОЭЗИИ ИВАНА ЖДАНОВА (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ПОРТРЕТ ОТЦА)
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.3
pdf
Joanna Gieda
59-70
Analiza językowa sloganów reklamowych związanych z branżą kosmetyczną
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.4
Katarzyna Janik-Borecka
71-78
Русские экклезионимы (на материале Географическо-статистического словаря Российской империи П. П. Семенова-Тян-Шанского)
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.5
pdf
Katarzyna Kubecka
79-84
Anglicyzmy jako komponenty frazeologizmów w rosyjskim języku młodzieżowym .
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.6
pdf
Paweł Łaniewski
85-93
Manaraga – Władimir Sorokin i ostateczna dekonstrukcja tradycji literackiej
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.7
pdf
Natalia Moczerniuk
95-105
Часопростір в образотворчому мистецтві й літературі: експериментувати не можна спростити (контекст doppelbegabungen)
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.8
pdf
Ewa Polakowska
107-114
«Вечные темы» в юмористических рассказах Аркадия Аверченко
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.9
pdf
Jarosław Poliszczuk
115-133
Агония „красного человека”: сложные дилеммы Светланы Алексиевич
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.10
pdf
Anna Przybysz
135-146
Poziomy funkcjonowania dychotomii w filmie Wygnanie Andrieja Zwiagincewa
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.11
pdf
Oksana Pukhonska
147-159
Postradzieckie wersje pamięci w najnowszej literaturze ukraińskiej
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.12
pdf
Joanna Radosz
161-172
Oswajanie śmierci czy apoteoza życia? Umieranie dzieci w powieściach Bracia Lwie Serce A. Lindgren i Pasiasta żyrafa Ala W. Krapiwina
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.13
pd
Aliaksandr Raspapou
173-184
Pamięć zbiorowa a indywidualne wizje przyszłości w filmie Kiriłła Sieriebriennikowa Uczeń
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.14
pdf
Andżelika Rutkowska
185-193
Obraz wsi wołogodzkiej w powieści Przeddzień Wasilija Biełowa
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.15
pdf
Monika Sadowska
195-206
Obraz głupca w rosyjskim socjolekcie młodzieżowym
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.16
pdf
Maria Sibirnaja
207-217
Произведения Александра Марданя в контексте „новой драмы”
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.17
pdf
Olga Siemońska
219-230
Po Mannie i Viscontim. Śmierć w Wenecji we współczesnej literaturze polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.18
pdf
Anna Berenika Siwirska
231-243
Sytuacja języka białoruskiego w Internecie
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.19
pdf
Anna Świetlik
245-251
,,Стерильное одиночество” голубого цвета в рассказах Евгения Харитонова
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.20
pdf
Dorota Walczak
253-262
Widzialny symbol wiary. Motyw ikony w twórczości literackiej Fiodora Dostojewskiego
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.21
Anna Maria Węglowska
265-271
Werbalizacja metafory kognitywnej MYŚLENIE TO PODRÓŻ na przykładzie polskiego tłumaczenia monografii J. D. Apresjana
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.22
pdf
Aleksandra Zywert
273-285
Motocykl–widmo, czyli meandry współczesnej fantastyki (Oleg Diwow, Рыжий пес иж)
https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.23
pdf