Oswajanie śmierci czy apoteoza życia? Umieranie dzieci w powieściach Bracia Lwie Serce A. Lindgren i Pasiasta żyrafa Ala W. Krapiwina
pd

Słowa kluczowe

W. Krapiwin
A. Lindgren
śmierć dzieci
literatura dziecięca

Jak cytować

Radosz, J. . (2018). Oswajanie śmierci czy apoteoza życia? Umieranie dzieci w powieściach Bracia Lwie Serce A. Lindgren i Pasiasta żyrafa Ala W. Krapiwina. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (8), 161–172. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.13

Abstrakt

The present article aims at analysing the topic of children’s death in children’s books of the acknowledged authors: Astrid Lindgren’s The Brothers Lionheart and Vladislav Krapivin’s Alik the Striped Giraffe. The core of the research consists in the approach to the phenomenon of premature death as seen by both authors. The elements of the fictional universe, especially space, time and characters, in terms of constructing the particular approach to death and, by such, influencing the young reader are analysed. Moreover, the paper makes an attempt to interpret the plot as either taming the fear of the death or glorifying the life and objecting to the idea of death of children as a whole.

https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.13
pd

Bibliografia

1. Gaare J., Sjaastad O., Pippi i Sokrates, przeł. I. Zimnicka, Warszawa 2002.
2. Królica M., Problem śmierci w życiu najmłodszych, Warszawa 2009.
3. Lindgren A., Bracia Lwie Serce, przeł. T. Chłapowska, Warszawa 1985.
4. Lindgren A., Schwardt S., „Twoje listy chowam pod materacem”. Korespondencja 1971-2002, przeł. A. Węgleńska, Warszawa 2015.
5. Stroemstedt M., Astrid Lindgren. Opowieść o życiu i twórczości, przeł. A. Węgleńska, Warszawa 2000.
6. Toernqvist E., Półbajka Astrid Lindgren. Technika narracji w Braciach Lwie Serce, [w:] Astrid Lindgren. 100 lat: interpretacje, red. H. Drzymel-Trzebiatowska, E. Mrozek-Sadowska, Nordicum, Gdańsk 2008.
7. Wilowski A., Weź, pokochaj smoka, Warszawa 2004.
8. Żelichowska M., Śmierć z perspektywy psychospołecznej, [w:] Śmierć jako norma, śmierć jako skandal, red. W. Kuligowski, P. Zwierzchowski, Bydgoszcz 2004.
9. Байкалов Д., Люди живых миров, электронный ресурс: http://www.rusf.ru/vk/recen/2000/d_baykalov_02.htm.
10. Каплан B., Религиозные мотивы в творчестве Владислава Крапивина, http://www.rusf.ru/vk/recen/1995/kaplan01.htm.
11. Кобленкова Д., Политические и этические мотивы в сказочной повести А. Линдгрен «Братья Львиное Сердце», «Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского», 2015, № 1, с. 270–276.
12. Крапивин B., Полосатый жираф Алик, Москва 2011.
13. Щупов A., Владислав Крапивин, Екатеринбург 2017.