Werbalizacja metafory kognitywnej MYŚLENIE TO PODRÓŻ na przykładzie polskiego tłumaczenia monografii J. D. Apresjana
pdf

Słowa kluczowe

cognitive metaphor
scientific discourse
cognitive semantics
conceptual field
cognition

Jak cytować

Węglowska, A. M. (2020). Werbalizacja metafory kognitywnej MYŚLENIE TO PODRÓŻ na przykładzie polskiego tłumaczenia monografii J. D. Apresjana . Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (8), 265–271. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.22

Abstrakt

This paper is devoted to the analysis of the cognitive metaphor verbalization of THINKING IS A JOURNEY on the examples from Lexical semantics by J.D. Apresjan. Basing on the theory of cognitive metaphor by G. Lakoff and M. Johnson, the author of the article attempts to analyze and present the role of the abovementioned metaphor in scientific texts.

https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.22
pdf

Bibliografia

Źródła materiału empirycznego:

Apresjan J.D., Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka., przeł. Zofia Kozłowska, A. Markowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000.

Kolokator – wyszukiwarka kolokacji dla danych Narodowego Korpusu Języka polskiego, http://www.nkjp.uni.lodz.pl/collocations.jsp (01.03.2019).

Literatura:

Gajda S., Styl naukowy, [w:] Współczesny język polski, Wrocław 1993.

Gonigroszek D., Językoznawstwo kognitywne: „ucieleśniony” umysł i znaczenie, [w:] Językoznawstwo nr 1(5), Łódź 2011.

Krzeszowski T.P., Aksjologiczne aspekty metafor, [w:] Językoznawstwo Kognitywne pod. red. W. Kubińskiego, R. Kalisza i E. Modrzejewskiej, Gdańsk 1998.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

Mikołajczak S., Metatekst w tekście humanistycznych prac naukowych, [w:] „Studia polonistyczne” XVI/XVII, Poznań 1991.

Słowniki:

Słownik języka polskiego, pod. red. W. Doroszewskiego, tom VIII, Warszawa 1969.

Mędak S., Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich, Kraków 2011.