Anglicyzmy jako komponenty frazeologizmów w rosyjskim języku młodzieżowym .
pdf

Słowa kluczowe

anglicyzmy
zabawa językowa
humor
modyfikacja
innowacje frazeologiczne

Jak cytować

Kubecka, K. (2018). Anglicyzmy jako komponenty frazeologizmów w rosyjskim języku młodzieżowym . Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (8), 79–84. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.6

Abstrakt

The article is devoted to English borrowings as components of idioms in Russian youth slang. English borrowings are treated by young Russian language users as ‘a base’ for various combinations of English and Russian words in creating various creative neologisms and innovative modifications of existing idioms in Russian. The variations are aimed at emotions and humour – the essentials elements of youth slang. The use of English borrowings in Russian idioms also show their complete assimilation in the recipient language. 

https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.6
pdf

Bibliografia

Karolak S., Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski, Warszawa, 1998.

Lewicki A. M., Studia z teorii frazeologii, Łask 2003.

Lewicki A. M., Pajdzińska A., Frazeologia [w:] Współczesny język polski, red. Bartmiński J., Lublin 2001.

Наумова И. О., Фразеологические общности англициского и русского языков (в контексте языковой конвергенции), Харьков 2012.

Никитина Т. Г., Молодежный сленг: толковый словарь, Москва 2009.

Никитина Т.Г., Современный молодежный лексикон в лингвокультурологическом и лексикографическом аспектах, Псков 2012.