Manaraga – Władimir Sorokin i ostateczna dekonstrukcja tradycji literackiej
pdf

Słowa kluczowe

dekonstrukcja
postmodernizm
Sorokin
tradycja literacka

Jak cytować

Łaniewski, P. (2018). Manaraga – Władimir Sorokin i ostateczna dekonstrukcja tradycji literackiej. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (8), 85–93. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.7

Abstrakt

The deconstruction of the literary tradition is one of the most frequently used postmodern motifs. It is the main point of many works of Russian postmodernists. Due to the exceptional achievements of Russian writers and the considerable influence on forming social consciousness their activity is subject to critical analysis in many works of all waves of Russian postmodernism. In this context Vladimir Sorokin's texts make their mark – for many of them the deconstruction of literary tradition and hermeneutics is a defining category.

https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.7
pdf

Bibliografia

Скоропанова И., Русская постмодернистская литература, Москва 2001.

Сорокин В., Манарага, Москва 2017.

Bzoma J., Lacan J., Współczesne „ja” jako „paranoiczny podmiot kultury”, http://m.taraka.pl/jacques_lacan_wspolczesne_ja (22.01.2017).

Derrida J., O gramatologii, przekład, wstęp i posłowie B. Banasiak, Łódź 2011.

Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej http://www.psychoanaliza.com.pl/?art=3&tab=mps&lang (10.12.2017

Markowski M., Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997.