Po Mannie i Viscontim. Śmierć w Wenecji we współczesnej literaturze polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej
pdf

Słowa kluczowe

Wenecja
śmierć
literatura rosyjska
literatura ukraińska
literatura polska

Jak cytować

Siemońska, O. (2018). Po Mannie i Viscontim. Śmierć w Wenecji we współczesnej literaturze polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (8), 219–230. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.18

Abstrakt

The article analyzes three pieces of Russian, Ukrainian and Polish contemporary literature on the subject of “the death in Venice”. The authors of the works, by referring to the literary tradition, consciously strengthen the myth of the "the city of death". In their interpretations this myth has two dimensions: the general and the individual. In the general dimension the vision of a dying beauty and fading power encourages reflection on the transitory nature of civilization. The individual dimension is based on the sense of identification of a dying character with a "dying" city, i.e. Venice.

https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.18
pdf

Bibliografia

Literatura w języku polskim

Ackroyd P, Wenecja. Biografia, przeł. T. Bieroń, Poznań 2015.

Andruchowycz J., Perwersja, tłum. O. Hnatiuk, R. Rusnak, Wołowiec 2012. https://docer.pl/doc/n1v8ce (12.01.2018).

Czaja D., Wenecja i śmierć. Konteksty symboliczne, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”, 1992, t. 46, z. 3-4.

Fiłosofow D., Sztuka współczesna i dzwonnica św. Marka, [w:] idem Pisma wybrane, pod red. P. Mitznera, przeł. Halyna Dubyk, t. 1, Warszawa 2015.

Guźlak G., Dzwony. Ich funkcje kulturowe w literaturze i obyczajach XIX - XX wieku, Bydgoszcz 2011.

Iwaszkiewicz J., Wiersze zebrane, Warszawa 1968.

Kłocińska A., Karnawał wobec sacrum. O ludyczności kultury współczesnej, „Kultura i wartości”, 2012, 3.

Kopsztejn M., Sakralna symbolika wody w kulturze chrześcijańskiej, „Pedagogika Katolicka”, 2010, 7.

Majewski L., Metafizyka, Poznań 2016.

Muratow P., Obrazy Włoch. Wenecja, przeł. Paweł Hertz, Warszawa 2009.

Sienkiewicz H., Listy z Rzymu, Wenecyi i Paryża, https://archive.org/stream/pismahenrykasien12sien/pismahenrykasien12sien_djvu.txt (16.01.2018).

Wat A., Wiersze wybrane, Warszawa 1987.

Wołk M., Głosy labiryntu. Od „Śmierci w Wenecji” do „Monizy Clavier”, Toruń 2009.

Literatura w języku rosyjskim

Меднис Н. Е., Венеция в русской литературе, http://www.fanread.net/book/10397228/?page=51 (04.01.2018)

Рубина Д. И., Высокая вода венецианцев, Москва 2017.

Фонвизин Д. И., Венеция, 17/28 мая 1785, [w:] Собрание сочинений в двух томах, t. 2, http://fonvizin.lit-info.ru/fonvizin/pisma/1784-1785-k-rodnym.htm (27.01.2018).

Чайковский П. И., Письмо Надежде фон Мекк, 16/28 декабря 1877, http://www.tchaikov.ru/1877-066.html (16.01.2018).

Literatura w języku ukraińskim

Ткачик Н. М., Iнiцiацiйна парадигма мiфологiчної подорожi героя у мiському топосу, „Актуальні проблеми слов’янської філології”, 2010, XXIII.