Postradzieckie wersje pamięci w najnowszej literaturze ukraińskiej
pdf

Słowa kluczowe

pamięć
trauma
literatura
totalitaryzm
posttotalitarna świadomość
amnezja kulturowa

Jak cytować

Pukhonska, O. (2018). Postradzieckie wersje pamięci w najnowszej literaturze ukraińskiej. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (8), 147–159. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.12

Abstrakt

For the modern society it is very important to find some explanations of the historical events of the 20th century. The matter is that those events, which were so destructive with theirs totalitarian occupation, mass killing of the whole nations that they had a great influence on the behavior of people nowadays. It is extremely important that different cultural groups try to retrieve memory, which was lost in the result of different historical conditions. Literature has large contribution to this process by creating the artistic environment where the forgotten world can be remained with the help of memory. In the process of reflecting history modern literature very often creates the space of the retained and recovered memory. Arts also becomes the so-called therapy for societies, which have been injured as a result of genocide against the whole nations.

https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.12
pdf

Bibliografia

Bielik-Robson A., Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość [w:] „Teksty Drugie” 2004, nr. 5, s. 28

Hnatiuk O., Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003, s. 69

Kołodziejczyk D., Postkolonialne odzyskiwanie pamięci: zawłaszczenia, fabulacje, niesamowite odpominanie, [w:] Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci. Pod red. Terezy Szostak, Romy Sendyki i Ryszarda Nycza, Warszawa, 2013. S. 278.

Le Goff J., Historia i pamięć, przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Warszawa 2007, s. 43.

M. Riabchuk. Dwie Ukrainy, tłum. z ukr., Wrocław 2005.

Nycz R., Literatura nowoczesna wobec doświadczenia, [w:] Literackie reprezentacje doświadczenia, pod red. W. Boleckiego, E. Nowackiej. Warszawa, 2007, S. 12-13.

Skurczewski D. , Literatura jako kompensacja. Inteligencja compador wobec dyskursu hegemonicznego (wstęp do teorii zjawiska), [w:] (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś. Pod redakcją Hanny Gosk i Ewy Kraskowskiej, Kraków 2013, s. 396

Snyder T., Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, przeł. Bartłomiej Pietrzyk, Warszawa 2011, s. 8

Tabaszewska J., Trauma - kategoria estetyczna?, [w:] Trauma, pamięć, wyobraźnia, Kraków 2011, s. 19

Zabużko O., Badania terenowe nad ukraińskim seksem, przełoż. K. Kotyńska, Warszawa 2008, s. 41

Андрухович Ю., Московіада, Івано-Франківськ 2000, c. 150

Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної памяті, пер.з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева, О. Юдін, Київ 2012, с. 85

Вдовиченко Г., Маріупольський процес, Харків 2015, s.179.

Гундорова Т. , Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн, Київ 2005.

Забужко О., Український палімпсест, Київ 2014, с. 340

Зінченко О. Війна міфам, [w:] Війна і міф. Невідома Друга світова, за ред. О. Зінченка, В. В’ятровича, М. Майорова, Харків 2016., s. 9.

Положій Є., Іловайськ: розповіді про справжніх людей, Харків 2015, s. 226.

Шкляр В., Чорне Сонце, Харків 2015, с. 27