Poziomy funkcjonowania dychotomii w filmie Wygnanie Andrieja Zwiagincewa
pdf

Słowa kluczowe

dichotomy
duality
doppelganger
Andrei Zvyaginstev
The Banishment
artistic method

Jak cytować

Przybysz, A. (2018). Poziomy funkcjonowania dychotomii w filmie Wygnanie Andrieja Zwiagincewa. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (8), 135–146. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.11

Abstrakt

The aim of this article is to show how the levels of dichotomy function in the artistic world of The Banishment, directed by Andrei Zvyagintsev. We try to put emphasis on the Zvyagintsev’s artistic method, to show that said idea works on several levels. We are convinced that the idea of duality is present in The Banishment as externally (for example motif of split in the family) as well as internally (the category of the doppelgänger).

https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.11
pdf

Bibliografia

Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970.

Bogusz-Tessmar P., Kaźmierczak N., Królikiewicz N., Przybysz A., Waligórska-Olejniczak B., Film „Powrót” Andrieja Zwiagincewa w świetle metody twórczej reżysera, [w:] Eadem, Nowe kino rosyjskie wobec tradycji literackiej i filmowej, Poznań 2017.

Brzoza H., Fiodora Dostojewskiego „widzenie skłócone”, „Slavia Orientalis” 1972, nr 3.

Felis P.T., Samotność Wiery, „Gazeta Wyborcza” 2008, Nr 73 (27.03), http://wyborcza.pl/1,75410,5059046.html (2.11.2017).

Hollender B., Reżyser zastąpił ból kalkulacją, „Rzeczpospolita” 2008, Nr 71 (25.03), http://www.rp.pl/artykul/111296-Rezyser-zastapil-bol-kalkulacja.html (2.11.2017).

Kurz I., Wygnanie, „Kino” 2008, nr 3, http://kino.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=5 (2.11.2017).

Мастер-класс Андрея Звягинцева: фрагмент № 3, [w:] Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева. Сборник статей и материалов, Москва 2014.

Sobolewski T., Totalitarne echa w Cannes, „Gazeta Wyborcza” 2007, Nr 116 (19-20.05), http://wyborcza.pl/1,75410,4143428.html (2.11.2017).

Васильев Е., Препарат профессора Гибберна, [w:] Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева. Сборник статей и материалов, Москва 2014,

Wygnanie, reż. A. Zwiagincew, Belgia, Rosja 2007.