Poziomy funkcjonowania dychotomii w filmie Wygnanie Andrieja Zwiagincewa

Main Article Content

Anna Przybysz

Abstrakt

The aim of this article is to show how the levels of dichotomy function in the artistic world of The Banishment, directed by Andrei Zvyagintsev. We try to put emphasis on the Zvyagintsev’s artistic method, to show that said idea works on several levels. We are convinced that the idea of duality is present in The Banishment as externally (for example motif of split in the family) as well as internally (the category of the doppelgänger).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybysz, A. (2018). Poziomy funkcjonowania dychotomii w filmie Wygnanie Andrieja Zwiagincewa. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (8), 135-146. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.11
Dział
Artykuły

Referencje

  1. Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970.
  2. Bogusz-Tessmar P., Kaźmierczak N., Królikiewicz N., Przybysz A., Waligórska-Olejniczak B., Film „Powrót” Andrieja Zwiagincewa w świetle metody twórczej reżysera, [w:] Eadem, Nowe kino rosyjskie wobec tradycji literackiej i filmowej, Poznań 2017.
  3. Brzoza H., Fiodora Dostojewskiego „widzenie skłócone”, „Slavia Orientalis” 1972, nr 3.
  4. Felis P.T., Samotność Wiery, „Gazeta Wyborcza” 2008, Nr 73 (27.03), http://wyborcza.pl/1,75410,5059046.html (2.11.2017).
  5. Hollender B., Reżyser zastąpił ból kalkulacją, „Rzeczpospolita” 2008, Nr 71 (25.03), http://www.rp.pl/artykul/111296-Rezyser-zastapil-bol-kalkulacja.html (2.11.2017).
  6. Kurz I., Wygnanie, „Kino” 2008, nr 3, http://kino.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=5 (2.11.2017).
  7. Мастер-класс Андрея Звягинцева: фрагмент № 3, [w:] Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева. Сборник статей и материалов, Москва 2014.
  8. Sobolewski T., Totalitarne echa w Cannes, „Gazeta Wyborcza” 2007, Nr 116 (19-20.05), http://wyborcza.pl/1,75410,4143428.html (2.11.2017).
  9. Васильев Е., Препарат профессора Гибберна, [w:] Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева. Сборник статей и материалов, Москва 2014,
  10. Wygnanie, reż. A. Zwiagincew, Belgia, Rosja 2007.