Analiza językowa sloganów reklamowych związanych z branżą kosmetyczną

Słowa kluczowe

slogan
język reklamy
perswazja
branża kosmetyczna
język rosyjski

Jak cytować

Gieda, J. (2018). Analiza językowa sloganów reklamowych związanych z branżą kosmetyczną. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (8), 59–70. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.4

Abstrakt

In the modern world it can be easy to encounter advertising slogans that are supposed to grab the attention of a potential recipient as well as affect their imagination and sensitivity. This communication tends to convince the client that buying the advertised product would make them feel exceptional. This article focuses on linguistic gimmicks that are used by marketing experts in order to convince the client to a certain product. The analysis in based on the cosmetics sector. The lexical database consists of websites, television commercials and Internet advertisements.

https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.4

Bibliografia

Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wrocław 2005.

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.

Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Warszawa 2006.

Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2003.

Kwarciak B., Co trzeba wiedzie o reklamie, Kraków 1997.

Lewiński H., Retoryka reklamy, Wrocław 1999.

Медведева Е.В, Рекламная коммуникация, Москва 2008.

Romanik A. Przymiotniki wartościujące w reklamie: (na materiale rosyjskiej prasy kobiecej), „Acta Neophilologica” 2014, nr 16/1.

Skowronek K., Reklama, Kraków 2001.

Szczęsna E., Poetyka reklamy, Warszawa 2003.

Sztucki T., Promocja, sztuka pozyskiwania nabywców, Warszawa 1999.