Wprowadzenie: Badania nad efektywnością i produktywnością szkół wyższych
PDF

Jak cytować

Wolszczak-Derlacz, J. (2018). Wprowadzenie: Badania nad efektywnością i produktywnością szkół wyższych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(52), 7–13. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.0

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.0
PDF

Bibliografia

Bonaccorsi A. i Daraio C. (red.) (2007). Universities and Strategic Knowledge Creation: Specialization and Performance in Europe. Cheltenham–Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Brzezicki, Ł. (2018). Efektywność studiów Master of Business Administration (MBA) w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(52): 131-146.

Brzezicki Ł. (2018). Zestawienie badań polskiego szkolnictwa wyższego prowadzonych za pomocą metody DEA i indeksu Malmquista w latach 2005–2017. https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Brzezicki [30.09.18].

Johnes, J. (2018). Pomiar efektywności, przeł. J. Wolszczak-Derlacz i J. Krzeski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(52): 17-81.

Johnes G. i Johnes J. (red.) (2004). International Handbook on the Economics of Education, Cheltenham–Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Ltd

Johnes, G., Johnes, J. (2016). Costs, efficiency, and economies of scale and scope in the English higher education sector. Oxford Review of Economic Policy. 32(4): 596-614.

Kwiek, M. (2015). Competing for Public Resources: Higher Education and Academic Research in Europe: A Cross-Sectoral Perspective (6–24). W: J.C. Brada, W. Bienkowski i W. Kuboniwa (red.), International Perspectives on Financing Higher Education. London: Palgrave Macmillan.

Lewicki, J. (2018). Nowy algorytm podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich. Pierwsze skutki zmian i wstępne wnioski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(52): 171-187.

Papadimitriou, M. i Johnes, J. (2018). Does merging improve efficiency? A study of English universities. Studies in Higher Education: 1-21.

Pietrzak, P.G. i Baran, J. (2018). Efektywność i skuteczność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(52): 113-130.

Szuwarzyński, A. (2018). Ocena efektywności procesu dyplomowania na studiach pierwszego stopnia w polskich publicznych uczelniach technicznych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(52): 85-111.

Wolszczak-Derlacz, J. (2018a). Efektywność szkół wyższych w Polsce na tle uczelni europejskich – analiza dla dziewiętnastu krajów. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(52): 147-170.

Wolszczak-Derlacz J. (2018b). Otwarty dostęp do statystyk uczelni powinien być czymś normalnym! Wywiad z Benedetto Leporim, koordynatorem European Tertiary Education Register (ETER). Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(52): 191-202.