Otwarty dostęp do statystyk uczelni powinien być czymś normalnym! Wywiad z Benedettem Leporim, koordynatorem European Tertiary Education Register (ETER)
PDF

Słowa kluczowe

ETER
otwarty dostęp do danych
dane na poziomie indywidualnych uczelni

Jak cytować

Wolszczak-Derlacz, J. (2018). Otwarty dostęp do statystyk uczelni powinien być czymś normalnym! Wywiad z Benedettem Leporim, koordynatorem European Tertiary Education Register (ETER). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(52), 191–202. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.7

Abstrakt

Wywiad dotyczy wyzwań związanych z tworzeniem publicznie dostępnej i zharmonizowanej bazy obejmującej dane na temat poszczególnych instytucji szkolnictwa wyższego z krajów europejskich: European Tertiary Education Register (ETER) oraz możliwości wykorzystania jej do porównań międzynarodowych. Benedetto Lepori przekonuje w nim, że ogólny dostęp do danych na poziomie indywidualnych uczelni powinien być czymś normalnym. Dodatkowo uważa, że wykorzystywanie podejścia nakłady-wyniki wraz z zaawansowanymi narzędziami badawczymi w zakresie oceny efektywności i produktywności jest zasadne z punktu widzenia stawianych pytań badawczych, jednak nie powinno się ich automatycznie stosować np. do ewaluacji uniwersytetów czy dystrybucji środków finansowych.
https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.7
PDF