Glauben schenken wollen … czyli akredytować po niemiecku

Main Article Content

Anna Maria Kola

Abstrakt

Niniejsza recenzja jest omówieniem i próbą oceny książki autorstwa Krzysztofa Szewiora, Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Zarys zagadnienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kola, A. M. (2018). Glauben schenken wollen … czyli akredytować po niemiecku. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(52), 205-213. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.8
Dział
Artykuł recenzyjny
Biogram autora

Anna Maria Kola, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

adiunkt w Katedrze Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, magister socjologii i filologii polskiej, dyplomowana logopedka oraz lektorka języka polskiego dla obcokrajowców. Członkini Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2016–2019). Zainteresowania naukowe autorki mają charakter interdyscyplinarny, ale dotyczą głównie socjologii edukacji (szkoły wyższej) oraz pracy socjalnej w kontekście przemian globalizacyjnych. Badaczka elitarnych uniwersytetów na całym świecie (USA, Anglia, Chiny). Propagatorka i inicjatorka wielu projektów społecznych w III sektorze, działaczka ruchu społecznego Obywatele Nauki.

Referencje

  1. System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych: Informacja o wynikach kontroli. (2018). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
  2. Szewior, K. (2016). Bezpieczeństwo społeczne jednostki: Założenia i polska rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR.
  3. Szewior, K. (2018). Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym: Zarys zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR.
  4. Wojciechowska, B. (red.) (2018). Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2017 roku. Warszawa: Polska Komisja Akredytacyjna.