Glauben schenken wollen … czyli akredytować po niemiecku
PDF

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe
akredytacja
Niemcy
agencje akredytacyjne

Jak cytować

Kola, A. M. (2018). Glauben schenken wollen … czyli akredytować po niemiecku. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(52), 205–213. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.8

Abstrakt

Niniejsza recenzja jest omówieniem i próbą oceny książki autorstwa Krzysztofa Szewiora, Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Zarys zagadnienia.
https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.8
PDF

Bibliografia

System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych: Informacja o wynikach kontroli. (2018). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.

Szewior, K. (2016). Bezpieczeństwo społeczne jednostki: Założenia i polska rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR.

Szewior, K. (2018). Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym: Zarys zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR.

Wojciechowska, B. (red.) (2018). Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2017 roku. Warszawa: Polska Komisja Akredytacyjna.