Pressto.

Nagłowek strony

Glauben schenken wollen … czyli akredytować po niemiecku

Anna Maria Kola

DOI: https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.8

Abstrakt


Niniejsza recenzja jest omówieniem i próbą oceny książki autorstwa Krzysztofa Szewiora, Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Zarys zagadnienia.

Słowa kluczowe


szkolnictwo wyższe; akredytacja; Niemcy; agencje akredytacyjne

Pełny tekst:

Bibliografia


System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych: Informacja o wynikach kontroli. (2018). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.

Szewior, K. (2016). Bezpieczeństwo społeczne jednostki: Założenia i polska rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR.

Szewior, K. (2018). Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym: Zarys zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR.

Wojciechowska, B. (red.) (2018). Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2017 roku. Warszawa: Polska Komisja Akredytacyjna.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Anna Maria Kola

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.