Od redakcji

Main Article Content

Julita Jabłecka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2015). Od redakcji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1), 3. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4291
Dział
Od redakcji
Biogram autora

Julita Jabłecka

Julita Jabłecka - absolwentka SGH, tam także obroniła pracę doktorską na temat reformy instytutów w szkołach wyższych. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW, poprzednio zatrudniona w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Od lutego 1990 przez rok uczestniczyła w pracach nad reformą struktur kierowania i finansowania nauką w Polsce. Obecne zainteresowania badawcze - to konsekwencje regulacji prawnych dla funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, decyzje w polityce naukowej oraz problematyka oceny badań naukowych, szczególnie projektów badawczych. Od 1990 jest członkiem Komitetu Naukoznawstwa PAN.