Mikrosocjologiczne badania nad szkolnictwem wyższym

Main Article Content

Barbara Heyns

Abstrakt

Autorka analizuje z perspektywy mikrosocjologii problemy szkolnictwa wyższego występujące w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Mikroanaliza służy w tym przypadku głównie do opisu i porównywania skutków, jakie - z punktu widzenia jednostek - płyną z faktu, iż instytucje szkolnictwa wyższego, w obrębie których jednostki uczą się lub pracują, różnią się między sobą. Barbara Heyns zajmuje się przede wszystkim procesami związanymi z wewnętrzną dynamiką systemu szkolnictwa wyższego. Skupia uwagę na tym, jak zróżnicowane są struktury i czynności w ramach tego systemu oraz jakie wynikają z tego konsekwencje. Wśród wyodrębnionych czynników strukturalnych znajduje się typ kontroli, program, poziom uczelni (dyplomowy, przeddyplomowy) i prestiż. Następnie autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie czy zróżnicowanie uczelni ma jakieś znaczenie dla studentów? Analizuje także zmiany zachodzące w populacji studenckiej, szczególnie dużo uwagi poświęca problemowi tzw. nowej klienteli. Autorka porusza także problem związków pomiędzy wykształceniem, pozycją zawodową i ekonomiczną wydajnością. W artykule nie zabrakło także prezentacji pozaedukacyjnych skutków kształcenia. Barbara Heyns twierdzi, że dotychczas badaczy bardziej interesowały zmiany postaw i wartości zachodzących w procesie studiowania niż zmiany poznawcze.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Heyns, B. (1). Mikrosocjologiczne badania nad szkolnictwem wyższym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1), 14-30. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4297
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Barbara Heyns, New York University

Barbara Heyns profesor socjologii i dyrektor colloquium nt. zmian społecznych w Europie Środkowej w New York University. Zajmuje się socjologią kształcenia i polityką społeczną, opublikowała na ten temat szereg prac. Wykładała w Harvardzie i w Berkeley, w latach 1990-1992 była profesorem w UW i stypendystą Fulbrighta w Polskiej Akademii Nauk. Obecnie prowadzi badania nad wykształceniem, nierównością społeczną i wprowadzaniem gospodarki rynkowej. 

Referencje

 1. Arbeiter S. 1986 Minority Enrollment in Higher Education lnstitutions: a Chronological View. Research and Development Update. New York: The College Board.
 2. Astin A.W. 1977 Four Critical Years. San Francisco: Jossey Bass. Astin A.W., Solomon L.C. 1981 A re reputational ratings needed to measure quality? „Change” 13, nr 7, s. 13—1 5
 3. Astin A.W. 198; Achieving Educational Excellence. San Francisco: Jossey Bass.
 4. Barzun J. 1968 The American Unwersity. New York: Harper Colophon Books.
 5. Becker G.S. 1964 Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. New York: National
 6. Bureau of Economic Research and Columbia University Press.
 7. Ben-David J., Zloczower A. 1962 Universities and academic systems in modern societies. „Archives Europ. J. Sociol.”, s. 45-84.
 8. Ben-David J. 1972 Trends in American Higher Education. Chicago: University of Chicago Press.
 9. Berg I. 1971 Education and Jobs: The Great Training Robbety. Massachusetts: Beacon Press.
 10. Bernstein A. 1986 The Deualuation of Transfer: Current Explanations and Possible Causes. W: S.L. Zwerling (red.): The Community College and its Critics. San Francisco: Jossey Bass.
 11. Birnbaum R. 1983 Maintaining Diwrsity in Higher Education. San Francisco: Jossey Bass.
 12. Blau P., Margulies R. 1974 The reputation of American schools. „Change” 13, nr 6, s. 42-47.
 13. Blaug M. 1976 The empirical status of human Capital theory: a slightly jaundiced sumy. „ J. Econ. Lit.” 14, s. 827-853.
 14. Blaug M. 1985 Where are we now in the economics of education? „Econ. Educ. Rev.” 4, nr 1, s. 17-28.
 15. Boudon R. 1974 Education Opportunity and Social lnequality. New York: Wiley.
 16. Bowen H.R. 1977 Imestment in Learning: The Indwidual and Social Value o f American Higher Education. San Francisco: Jossey Bass.
 17. Brint S., Karabel J. 1989 The Drnrted Dream: Community Collages and the Pranise of Educational Opportunity in America 1900-198). New York: (Mord University Press.
 18. Breneman D.W., Finn C.E. 1978 Public Policy and Prwate Higher Education. Washington: Brookings,
 19. Brubacher J.S., Rudy W. 1968 Higher Education in Transition: Reeised and Enlarged. New York: Harper and Row.
 20. Cartter A. 1977 The Cartter Report on the leading schools of education, law and business. „Change” 9, nr 1, s. 44-48.
 21. Chamberlain M.K. (red.) 1988 Women in Academic Progress and Prospects. New York: Russell Sage Foundation.
 22. Clark B.R. 1977 Structures of Postsecondary Education. W: A. Knowles (red.): The International Encyclopedia o f Higher Education. San Francisco: Jossey Bass.
 23. Collins R. 1971 Eunctional and conflict theories of educational stratyfication. „American Sociological Review” 36, s. 1002-1019.
 24. Conrad C.F., Blackburn R.T. 1985 Program quality in higher education. W: J.C. Smart (red.): Higher Education: Handbook of Theory and Research. New York: Agathon Press.
 25. Dore R. 1976 The Diploma Disease: Education, Qualification and Deoelopment. Berkeley: University of California Press.
 26. Division of Policy..., 1989. Dwision of Policy Analysis and Research: Higher Education Today: Facts in Brief. Washington D.C.: American Council on Education.
 27. Dougherty K.J. 1987 The effects of community colleges: aid or hinderance to socioeconomic attainment. „Sociological Education” 60, nr 4, s. 86-103.
 28. Dougherty K.J., Hatnmack F.M. 1990 The Other Side of College: The Nonacademic Effects of Higher Education. W: K.J. Dougherty, F.M. Hammack: Education and Society: A Reader. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.
 29. Fagerline I., Saha L.J. 1989 Education and National Deoelopment: A Comparative Perspectwe. New York: Pergamon.
 30. Featherman D.L., Carter T.M. 1976 Discontinuities in Schooling and the Socio-economic Life Cycle. W: W.S. Sewell (red.): Schooling and Achievement in American Society. New York: Academic Press.
 31. Featherman D.L., Hauser R.M. 1978 Opportunity and Change. New York: Academic Press.
 32. Feldman K., Newcomb T. 1969 The Impact o j College and Students. San Francisco: Jossey Bass
 33. Freeman R.B. 1976 The Over-Educałed American. New York: Academic Press.
 34. Funk R.B., Willits F.K. 1987 College attendance and attitude change: a panel study, 1970-1971. „Sociological Education” 60, nr 4, s. 224-231.
 35. Geiger R. 1989 „Who Gets Ahead?: Institutional Advancement of Post-War Research Universities” . University Seminar on Higher Education, New York. (Materiał dostarczony na Seminarium Columbia Uniyersity Seminar on Higher Education w Nowym Jorku).
 36. Gottfredson L.S. 1985 Education as a ralid but fallible signal o j worker quality: Reorienting an old debate about the junctional basis of the occupational hierarchy. „Research on Sociology of Education and Socialization” ;.
 37. Halsey A.H. 1960 The changing jmctions o j unmersities in adoanced industrial societies. „Harvard Education Review” 30, s. 118-27. Hammack F.M. 1987-1988 The decline in historical and critical sensibility among college students: What has change? „The Gallatin Review” 7 (Winter), s. 27-33.
 38. Hauser R.M. 1987 College Entry Among Black High School Graduates. Madison: Centre for Demography and Ecology, University of Winsconsin.
 39. Heyns B., Bird J.A. 1982 Recent trends in the higher education ojwomen. W: P.J. Perun (red.): The Undergraduate Women: Issues in Educational
 40. Equality. Lexington: Lexington Books. Hyman H.H., Wright C., Reed J.S. 1975 The Enduring Ejjects o j Education. Chicago: University of Chicago Press.
 41. Jackman M.R., Muha M.J. 1984 Education and intergroup attitudes. „American Sociological Review” 49, nr 12, s. 151-169.
 42. Jencks C., Riesman D. 1968 The Academic Reoolution. New York: Doubleday, Garden City.
 43. Jencks C., Smith M., Acland H., Bane M.J., Cohen D., Gintis H., Heyns B., Michaelson S. 1972 Inequality: A Reassessment o j the Effects of Family and Schooling in America. New York: Basic Books.
 44. Jencks C., Bartlett S., Corcoran M., Crouse J., Eaglesfield D., Jackson G., McClelland K., Meuser P., Olneck M., Schwartz J., Ward S., Williams J. 1979 Who Gets Ahead? A Study o j the Determinants o j Economic Success in America. New York: Basic Books.
 45. Karen D. 1990 Access to higher education in the United States, iyyo to the present. W: K.J. Dougherty, F.M. Hammack (red.): Education and Society: A Reader. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.
 46. Kearney M.D., Regeus J. 1976 Assessing quality among graduate institutions o j higher education in the United States. „Social Science Quaterly” 57, s. 670-679.
 47. Lavin D.E., Alba R.D. 1983 Assessment o j the open-admissions policy o j the City Unmersity o j New York. W: H. Hermanns, U. Teichler, H. Wasser (red.): The Compleat Unmersity: Break jrom Tradition in Germany, Sweden and the U .S .A . Cambridge: Schenkman.
 48. Lawrence J.K., Green K.C. 1980 A Question ojQuality: The higher Education Ratings Game. „AAHE-ERIC Higher Education Research Report” : Washington D.C.: American Associate for Higher Education.
 49. Lewis L. 1968 On subjectm and objectwe rankings of sociology departments. „American Sociology” 3, s. 129-131.
 50. Lewis L., Kingstone P.W. 1989 The best, the brightest, and the most affluent: Undergraduates at the elite institutions. „Academe” 75, nr 6, s. 28-33.
 51. Litten L.H., Hall A.E. 1989 In the eyes of our beholders: Some evidence on how high-school students and theirparents view quality in colleges. „The Journal Higher of Education” 60, s. 302-324.
 52. Mare R.D. 1981 Change and stability in educational stratyfication. „American Sociological Review” 46, s. 72-87.
 53. Meyer J.W. 1972 The Effects of Institutionaliation o f Colleges in Society. W: K.A. Feldman (red.): College and Student: Selected readings in the Social Psycholog) of Higher Education. New York: Pergamon, s. 109-126.
 54. Meyer J.W. 1977 The effects of education as an institution. „American Journal Sociology” 83, s. 55-77.
 55. Muller D.K., Ringer F., Simon B. 1987 The Ride of the Modern Educational System: Structural Change and Social Reproduction. Cambridge: Cambridge University Press.
 56. Murphy K., Welch F. 1989 Wage oremiums fo r college graduates: Recent growth andpossible explanations. „Educational Researcher” 18, nr 4, s. 17-26.
 57. Newcomb T. 1943 Personality and Social Change. New York: Holt Rinhart.
 58. Riesman D. 1956 Constraint and Variety in American Education. Lincoln: University of Nebraska Press.
 59. Roose K., Anderson C. 1970 A rating o f Graduate Programs. Washington D.C.: American Council on Educatione.
 60. Squires G. 1977 Education, jobs, and inequality: Eunctional and conflict models of social stratification in the United States. „Soc. Problems” 24, s. 437-450.
 61. Thomas G.E., Alexander K.L., Eckland B.K. 1979 Access to higher education: The importance of race, sex social class and academic credentials. „School Review” 87, s. 135-156.
 62. Trent J.W., Medsker L.L. 1968 Beyond High School. San Francisco: Jossey Bass.
 63. Trow M. 1970 Reflections on the transition from mass to unwersal higher education. „Daedalus” 99, s. 1-42.
 64. Trow M. 1984 The Analysis of Status. W: B.R. Clark (red.): Perspectwes on Higher Education: Eight Disciplinary and Comparatm Views. Berkeley: University od California Press, 1984. Y
 65. Weil F.D. 1985 The variable effects of education on liberal attitudes. „American Sociological Review” 50, nr 8, s. 458-474.