Amerykańskie szkolnictwo wyższe - cztery kryteria zróżnicowania

Main Article Content

Clark Kerr

Abstrakt

Szereg państw rozważa obecnie celowość strategii prywatyzacji swoich systemów szkolnictwa wyższego. Au tor opracowania, opierając się głównie na doświadczeniach amerykańskich, analizuje strategię prywatyzacji instytucji publicznych jako alternatywę wobec tworzenia wyłącznie prywatnych szkół. W artykule analizowane są kryteria zróżnicowania opisywanych typów uczelni: i) charakter własności (państwowa - prywatna), 2) typ kontroli (zewnętrzna - wewnętrzna), 3) źródła finansowania (fundusze prywatne - publiczne), 4) mechanizmy publicznego finansowania (kto i w jaki sposób kontroluje rozdział środków). Cztery kryteria stanowią podstawę różnych kombinacji, rozwiązań zarówno w poszczególnych krajach, jak i między nimi, w tym w systemie amerykańskim reprezentującym najbogatszy zakres zróżnicowania. Opisano sześć kategorii uczelni, w tym cztery z nich, powszechnie występujące w U SA. Kerr śledzi historyczny rozwój szkolnictwa, który doprowadził do powstania mieszanego systemu amerykańskiego i bada niektóre jego pozytywne skutki: autonomię instytucjonalną, różnorodność i elastyczność. Negatywne konsekwencje dotyczyć mogą nadmiernej podatności uczelni na krótkotrwałe naciski ze strony rynku pracy i preferencji studentów co do kierunków studiów, biznesu lub przemysłu wspierającego uczelnie. Autor konkluduje, iż amerykańskie doświadczenie „sprywatyzowanych” instytucji publicznych może służyć jako model dla tych krajów, które dążą obecnie do wprowadzenia większego instytucjonalnego zróżnicowania, autonomii i elastyczności własnych systemów szkolnictwa wyższego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kerr, C. (2016). Amerykańskie szkolnictwo wyższe - cztery kryteria zróżnicowania. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1), 40-57. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4301
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Clark Kerr, University of California, Berkeley

Clark Kerr - jeden z najwybitniejszych znawców amerykańskiego szkolnictwa wyższego, pełnił funkcje przewodniczącego Carnegie Commission on Higher Education, prezydenta University of California, Berkeley, obecnie emerytowany profesor.

Referencje

 1. Baker K. 1989 Higher Education: The N ext 2j Years (wystąpienie na konferencji w Uniwersytecie Lancaster 5 stycznia, 1989). W: Speeches in Education. London: Department of Education and Science.
 2. Berle A. A., Means G.C. 1952 The Modern Corporation and Private-Property. New York: Macmillan.
 3. Brakeley J. P. J. 1987 Higher Education and American Philantropby. A Report for 1985;-1986. Stamford: Brakeley, John Price Jones, Inc. „Chronicie of Higher Education” 34/38.
 4. Education Commission..., 1990 Report ofthe Task Force on State Policy and Independent Higher Education. Denver: Education Commission of the States.
 5. Geiger R.L. 1988 Prwatięation of Higher Education: International Trends and Issues (raport z konferencji w Racine (Wisconsin), 15-18 czerwca 1987). New York: International Council for Educational Development.
 6. Kerr C., Gade M. L. 1986 The Many Lines of Academic Presidents: Time, Place Character. Washington D.C.: Association of Goveming Boards of Universities Colleges.
 7. Kerr C., Gade M. L. 1989 The Guardians: Boards of Trustees of American Coilleges and Unwersities. Washington D.C.: Association of Governing Boards of Universities Colleges.
 8. Leibenstein H. 1980 Inflation, Income Distrihution, and X-Efficiency Theory. London: Croom Heim.
 9. National Commision..., 1984 Presidents Make a Difference: Strengthening Leadership in Colleges and Universities. National Commission on Strengthening Presidential Leadership (Clark Kerr Chair). Washington D.C.: Association of Governing Boards of Universities Colleges.
 10. Public and Prinate..., 1987 Public and Prwate Sectors in Asian Higher Education Systems. (Research Institute for Higher Education). Hiroshima: Hiroshima University.
 11. Trow M. 1987 Defining the Issues in Unmrsity-Gmrnment. Relations: A n International Perspectwe. „Studies in Higher Education” 8, nr 2, s. 115-128.
 12. Trow M. 1970 Reflections on the Transition from Mass to Unwersal Higher Education. „Daedalus” 99, nr 1, s. 1-42.