Presja na zmiany i możliwości ich wprowadzania w systemie zarządzania w szkołach wyższych

Main Article Content

Karen M. Sorensen

Abstrakt

Autorka prezentuje sposoby zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego występujące w krajach Europy Zachodniej. Najwięcej miejsca poświęca próbie odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwe przeniesienie modelu zarządzania ze świata biznesu do szkolnictwa wyższego? Jest to problem bardzo aktualny, obecnie bowiem rządy wielu krajów starają się zachęcić wyższe uczelnie do wprowadzania takiego sposobu zarządzania. Nazywany on jest zamiennie entrepreneurial model lub business model. Artykuł kończy się uwagami na temat zmian zachodzących w polskich wyższych uczelniach oraz oceną możliwości zastosowania w naszych warunkach sposobów doskonalenia jakości szkolnictwa wyższego proponowanych obecnie w Europie Zachodniej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sorensen, K. M. (2016). Presja na zmiany i możliwości ich wprowadzania w systemie zarządzania w szkołach wyższych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2), 35-45. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4331
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Karen M. Sorensen, Uniwersytet Sztokholmski

Karen M. Sorensen - pracuje na Uniwersytecie Sztokholmskim w Institute of International Education; zajmuje się zmianami zachodzącymi w instytucjach szkolnictwa wyższego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jej zainteresowania dotyczą problemów zarządzania i organizacji wyższych uczelni. Od kilku lat prowadzi badania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Referencje

 1. Aamodt P.O. 1990 A New Dealfor Norwegian Higher Education ? „European Journal of Education”, vol. 25.
 2. Amsterdamski S. Jabłecka J. 1991 Report on Higher Education and Research System in Poland in the Transitional Period. Prepared for the Institut fur die Wissenschaften vom Menschen. Vienna.
 3. Bauer M. 1991 National Evaluation Systems: The Swedish Case. Stockholm: UHA (National Board of Universities and Colleges), Reprints No. 2.
 4. Beyer J.M., Lodahl M. 1976 A Comparative Study o f Patterns o f Influence in United States and English Universities. „Administrative Science Quarterly”, March, nr 21.
 5. Buchbinder H., Newson J. 1988 Managerial Conseąuences o f Recent Changes in University Funding Policies: A Preliminary View o f the British Case, „European Journal of Education”, vol. 23.
 6. „Business Week” 1984 The New Breed o f Strategie Planner: Number Crunching Professionals are Giving Way to Line Managers. Cover Story. September 17.
 7. Clark B.R. 1979 The Many Pathways o f Academic Coordination. „Higher Education”, nr 8.
 8. Clark B.R. 1983 The Higher Education System. Berkeley: University of California Press.
 9. Dill D.D. 1992 Administration: Academic. W: Clark B.R., Neave G. (eds.): The Encyclopedia of Higher Education, vol. 2, Oxford: Pergamon Press.
 10. Frackman E. 1990 Resistance to Change or No Needfor Change? The Survival o f German Higher Education in the 1990s, „European Journal of Education”, vol. 25.
 11. Gray D.H. 1986 Uses and Misuses o f Strategie Planning. „Harvard Business Review”, vol. 64, nr 1.
 12. Guin J. 1990 The Reawakening o f Higher Education in France. „European Journal of Education”, vol. 25.
 13. Hardy C. 1990 „Hard” Decisions and„Tough” Choices: The Business Approach to University Decline. „Higher Education”, nr 20.
 14. Hufner K. 1987 Differentiation and Competition in Higher Education: Recent Trends in the Federal Republic of Germany. „European Journal of Education”, vol. 22.
 15. James B.G. 1984 Strategie Planning under Fire. „Sloan Management Review”, Summer.
 16. Kerr C. 1987 A Critical Age in the University World: Accumulated Heritage versus Modern Imperatives. „European Journal of Education”, vol. 22.
 17. Luttikholt H. 1986 Universities in the Netherlands: In Search o f a New Understanding. „European Journal of Education”, vol. 21.
 18. Maassen P.A.M. 1987 Quality Controls in Dutch Higher Education: InternaI versus External Evaluation. „European Journal of Education”, vol. 22.
 19. Maassen P.A.M., Potman H. 1990 Strategie Decision Making in Higher Education: A n Analysis o f the New Planning System in Dutch Higher Education. „Higher Education”, nr 20.
 20. Maassen P.A.M., Van Buchem M. 1990 Turning Problems into Opportunities: „The University ofTwente. W: „New Directions for Institutional Research”, nr 67: Jossey-Bass.
 21. March J.G., Olsen J. 1989 Rediscovering Institutions: The Organizational Basis o f Politics. New York: The Free Press.
 22. McLean M. 1990 Higher Education in the United Kingdom into the 1990s: Shopping Mail or Reconciliation with Europe? „European Journal of Education”, vol. 25.
 23. Neave G. 1988 On the Cultivation o f Quality, Efpciency, and Enterprise: An Overview ofRent Trends in Higher Education in Western Europę, 1986-1988. „European Journal of Education”, vol. 23.
 24. Neave G. 1986 On Shifting Sands: Changing Priorities and Perspectives in European Higher Education from 1984 to 1986. „European Journal of Education”, vol. 21.
 25. Olsen J.P. 1992 Analyzing Institutional Dynamics. Chapter Prepared for J.J. Hesse (ed.): The Europeanisation of the Nation State. Oxford: Oxford University Press.
 26. Staropoli A. 1987 The Comite National dEvaluation: Preliminary Results of a French Experiment. „European Journal of Education”, vol. 22.
 27. Steeples W. 1987 Westminster College o f Salt Lake City; Concluding Observations. W: Successful Strategie Planning: Case Studies. Berkeley: New Directions for Higher Education (HE64).
 28. Trow M. 1987 The University at the End o f the Twentieth Century and Trends Towards Continued Development. W: Tradition and Reform o f the University under an International Perspective. Hermann Rohrs (ed.). Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang.
 29. University of Twente: Strategie Plan 1991. Enschede, Netherlands.
 30. Van Os W., Drenth P.J.D., Bernaert G.F. 1987 AMOS: An Evaluation Model for Institutions o f Higher Education. „European Journal of Education”, vol. 22.
 31. Weick K.E. 1976 Educational Organizations as Loosely Systems. „Administrative Sciences Quarterly”, nr 21.