Akademicki - nieakademicki

Main Article Content

Maria Wójcicka

Abstrakt

Wywiad z prof. dr. hab. Krzysztofem Grysą, prorektorem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Miejsce w systemie edukacji kształcenia zawodowego, utożsamianego czasem z tzw. krótkimi cyklami, częściej jednak z przygotowaniem akcentującym aplikacyjny aspekt wiedzy - to ostatnio temat wielu dyskusji, ale także konkretne propozycje rozwiązań już istniejących. Czy istnieje możliwość - bądź też potrzeba - jednoznacznych rozstrzygnięć dylematu: integracja systemu czy dywersyfikacja oparta na tworzeniu równoległych sektorów kształcenia na poziomie wyższym - akademickiego i nieakademickiego? Jak odnoszą się do tego problemu uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe o statusie akademickim i te nieliczne zawodowe - nieakademickie? Czy różnicowaniu funk ]' dydaktycznych ma towarzyszyć różnicowanie funkcji w sferze nauki? Czy gospodarce potrzebny jest specjalista z wykształceniem, które można usytuować gdzieś między technikiem a magistrem inżynierem? W tych, a także innych kwestiach poprosiliśmy o wypowiedź prof. dr. hab. Krzysztofa Grysę, prorektora Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wójcicka, M. (2016). Akademicki - nieakademicki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(4), 5-14. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4348
Dział
Rozmowy
Biogram autora

Maria Wójcicka, Uniwersytet Warszawski

Maria Wójcicka - absolwentka polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat z pedagogiki uzyskała w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się problemami strukturalnych przemian w systemach kształcenia ponadśredniego, relacji między studiami akademickimi i nieakademickimi, a ostatnio - analizą mechanizmów samooceny jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym (porównania międzynarodowe). Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego.