O wiedzy do natychmiastowego spożycia i lekarstwie na wszystko

Main Article Content

Guy Neave

Abstrakt

Opracowanie zawiera wnikliwą analizę problemu „uzawodowienia” studiów wyższych oraz skutków obserwowanych w wielu krajach prób przyspieszenia tego procesu w odniesieniu do uniwersytetów. Problem, rozważany na przykładzie państw Europy Zachodniej, w końcowych partiach tekstu znajduje również odniesienia do pierwszych kroków podejmowanych na tej drodze w Europie Środkowo-Wschodniej. Uzawodowienie - pisze Autor-jest zjawiskiem długotrwałym i ma znaczący wymiar historyczny. Trudno pomijać ten fakt, nawet jeśli nie zawsze sprzyja mu środowisko akademickie. I niezależnie od tego, czy wyraża ideologię przeciwstawną do „akademizmu” lub „scholastycyzmu” , czy też jest wyrazem racjonalnej polityki rządów - odgrywało i nadal będzie pełnić najważniejszą rolę w procesie dostosowywania się uniwersytetu do otoczenia. W tym procesie dostosowywania się, asymilacji i - w końcu - powrotu do stanu typowego dla akademii, Autor wyróżnia i omawia trzy stadia: debatę nad ideologią, zróżnicowanie instytucjonalne oraz różnicowanie poprzez cykle kształcenia. Czy dążenie do tego co stosowane i użyteczne musi odbywać się kosztem tego co podstawowe i bezinteresowne? Ponieważ - jak stwierdza Autor - wszystko wskazuje na to, że taki właśnie punkt widzenia popierają władze, wypada czekać na skutki rozdwojenia między tym co utylitarne i wspierane przez rząd a popytem ze strony studentów, ciągle skłonnych kierować się ku temu co dotyczy wartości i kultury.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Neave, G. (2016). O wiedzy do natychmiastowego spożycia i lekarstwie na wszystko. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(4), 15-40. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4349
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Guy Neave, International Association of Universities

Guy Neave - profesor, historyk, socjolog, dyrektor ds. badań naukowych International Association of Universities (IAU) z siedzibą w Paryżu. Zajmuje się problemami rządowych strategii wobec szkolnictwa wyższego. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Higher Education Policy” , wydawanego pod auspicjami IAU. Współredaktor (z Burtonem R. Clarkiem) czwartego tomu Encyclopedia of Higher Education (Oxford 1992); autor około 200 artykułów i 18 książek.

Referencje

 1. Afanassiev V. 1992 The Soviet Union [s/c]. W: B.R. Clark, G. Neave (eds.) The Encyclopedia of Higher Education. (Mord: Pergamon Press.
 2. Becher T. 1989 Academic Tribesand Territories. Milton Keynes: SRHE Open University Press.
 3. Berchem Th. 1985 University Autonomy: lllusion or Reality? „(Mord Review of Education, vol. 11, nr 3.
 4. Bergendahl G. 1983 Higher Education and Knowledge Policy: a Personal IZiew. W: G. Bergendahl (ed.) Knowledge and Higher Education. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
 5. Bijleveldt R.J. 1987 The Two-Tier Structure in Dutch University Education: a First Evaluation of a Comprehensive Innovation. Enschede: Centre for Higher Education Policy Studies Working Paper, Universiteit Twente (materiał powielony).
 6. Boseman G.A., Schellenberger RE. 1986 Strategie Management: Textand Cases. New York: Wiley & Sons.
 7. Brosan G. 1971 A Polytechnic Philosophy. W: G. Brosan, G. Carter (eds.): Patterns and Policies in Higher Education. London: Penguin.
 8. Bułgaria... 1991 Bułgaria: si apre un’universita targata USA. „SIPE Servizio Stampa Educazione e Sviluppo” , Settembre 22, nr 271, s. 7.
 9. Burke P. 1983 The Reform ofEuropean Unmrsities in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. „CRE-Information” , 2nd quarter.
 10. CEPES 1991 The Open Door: Pan-European Academic Cooperation. Bucharest: CEPES.
 11. Cerych L., Furth D. 1973 W: R. Niblett, R. Freeman Butts (eds.) World Yearbook of Education 1972/73. London: Evans Bros.
 12. Clark B.R. (ed.) (w przygotowaniu) The Research Foundations of Graduate Education: Germany, Britain, France, United States, Japan. Berkeley, CA: University of California Press.
 13. Clark B.R., Neave G. (eds.) 1992 The Encyclopedia of Higher Education. Vol. 1. National Systems of Higher Education. Oxford: Pergamon Press.
 14. Conrad J. 1990 Prospects for the 1990s: Necessary Renewal orAlarming Change in the Danish Higher Education System. „European Journal of Education” , vol. 25, nr 2.
 15. Council of Europę 1991 Flandre: des mesures contrę les echecs au niveau universitaire. „Council of Europe Newsletter” , nr 2.
 16. Doumenc M., Gilly J.P. 1977 IYTs: ouverture et ideologie. Paris: Editions du Cerf.
 17. EC 1991 Memorandum on Higher Education in the European Community. Document COM (91) 349 Final. Brussels. November (fotokopia).
 18. Eckholm L. 1985 Sweden. W: B.R. Clark (ed.): The School and University: an International Perspective. Berkeley CA: University of California Press.
 19. Elzinga A, Barmark J.G. 1980 Ideologies of Education and Research in the Health Care Sector. W: R&D for Higher Education. Oxford: Pergamon Press.
 20. Frijhoff W.J. 1992 The Netherlands. W: B.R. Clark, G. Neave (eds.): The Encyclopedia of Higher Education. Oxford: Pergamon Press.
 21. Furth D. 1974 Short Cycle Higher Education: Crisis ofldentity. Paris: OECD.
 22. Gellert C., Gau E. 1992 Diversification and Integration: the Vocationalisation ofthe German Higher Education System. „European Journal of Education” , vol. 27, nr 1/2.
 23. Goedegebuure L.C.J. 1992 Grapes, Grain and Grey Cats: Binary Dynamics in Dutch Higher Education. „European Journal of Education” , vol. 27, nr 1/2.
 24. ICED 1987 La reforma universitaria espanola: evaluacion e informe. Madrid: Consejo de Universidades.
 25. Jilek L. 1983 Historical Compendium of European Universities. Geneva: Standing Conference of Presidents, Rectors and Vice-Chancellors ofthe European Universities.
 26. Johansson J.E. 1981 Knowledge Traditions in the Education ofPre-school Teachers. W: R&D for Higher Education. Oxford: Pergamon Press.
 27. Kazamias A.M., Starida A. 1992 Professionalisation or Vocationalisation in Greek Higher Education. „European Journal of Education”, vol. 27, nr 1/2.
 28. Kogan M., Becher T., Henkel M. (w przygotowaniu) Britain. W: B.R. Clark (ed.): The Research Foundations of Graduate Education: Germany, Britain, France, United States, Japan. Berkeley CA: University of California Press.
 29. Lamoure J., Lamoure Rontopoulou J. 1992 The Vocationalisation of Higher Education in France: Continuity and Change. „European Journal of Education”, vol. 27, nr 1/2.
 30. Lane J.E. 1992 Sweden. W: B.R. Clark, G. Ileave (eds.): The Encyclopedia of Higher Education. Oxford: Pergamon Press.
 31. Musnik 1.1978 Student Fiows in Higher Education 1970-1977. „Paedagogica Europaea”, vol. 13, nr 1.
 32. Neave G. 1983 On the Perilsand Rewards ofBoidness. „CRE-Information” , 2nd guarter.
 33. Neave G. 1991a A Changing Europe: Challenges for Higher Education Research. „Higher Education in Europe”, vol. 16, nr 3.
 34. Neave G. 1991b On Preparing for the Market: Higher Education in Western Europę - Changes in System Management. „Educational Policies and Management Unit Reports” . Paris: UNESCO.
 35. Neave G. 1991c Utilitarianism by Increment: Disciplinary Differences and Higher Education Reform in France. Paper presented to the Conference „The Changing Functions ot the European Universities” . Firenze (Italy), 24-26 September 1991. Florence: European University Institute.
 36. Neave G. 1992 On The Presen/ation ofan Endangered Species: Europę’s Teachers. Openning Address to the VELON Congress 1992. Stillstaan bij Onderwijs in beweging opleiden binnen veranderende kaders. Velhoeven (Netherlands), 31 March-1 April 1992.
 37. Neave G. (w przygotowaniu) France. W: B.R. Clark (ed.): The Research Foundations of Graduate Education: Germany, Britain, France, United States, Japan. Berkeley, CA: University of California Press.
 38. OECD 1968 The Development of Secondary Education. Paris: OECD.
 39. OECD 1986 Science Policy, France. Paris: OECD.
 40. OECD 1989 Education in OECD Countries 1968-1987: A Compendium of Statistical Information. Paris: OECD.
 41. OECD 1990 Alternatives to Higher Education. Paris: OECD.
 42. PrattJ. 1992 Unification of Higher Education in the United Kingdom. „European Journal of Education” , vol. 27, nr 1/2.
 43. Premfors R. 1981 Integrated Higher Education: the Swedish Experience. Group for the Study of Higher Education and Research Policy Report, nr 14. Stockholm: Department of Political Science (materiał powielony).
 44. Ringer F. 1983 Higher Education in Europę. Bloomington, IN: University of Indiana Press.
 45. Robinson E. 1969 The New Polytechnics: a People’s University. Harmondsworth: Penguin.
 46. Rupnik J. 1992 Higher Education and the Reform Process in Central and Eastern Europę. „European Journal of Education” , vol. 27, nr 1/2.
 47. Sandvand OJ. 1976 Districtshogskolens - universitetskopier eller alternative institutjoner. Oslo: Norges Almenvitenskapelige Forskiningrad.
 48. Science... 1986 Science and Technology Policies in Sweden. Stockholm.
 49. Teichler U. 1985 Germany. W: B.R. Clark (ed.) The School and the University: an International Perspective. Berkeley, CA: University of California Press.
 50. Tight M. (ed.) 1988 Academic Freedom and Responsibility. Milton Keynes: SHRE & Open University Press.