Ocena jakości w szkolnictwie wyższym - model francuski

Main Article Content

André Staropoli

Abstrakt

Autor omawia rolę procesu oceny jakości w systemie francuskiego szkolnictwa wyższego na tle przemian, które się dokonały w tym systemie i które przygotowuje się na przyszłość W tym kontekście stawia pytania dotyczące nie tyle przyszłości francuskiego szkolnictwa wyższego, ile raczej szkolnictwa wspólnej Europy. Jedną z takich kwestii jest możliwość godzenia narodowej tradycji zawartej w systemie szkolnictwa wyższego danego kraju z elementami systemów innych państw. Różnice te uwidaczniają się m.in. w systemach ewaluacji szkół wyższych stosowanych w poszczególnych krajach, co Autor uwypukla omawiając cechy francuskiego modelu oceny jakości szkół wyższych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Staropoli, A. (2016). Ocena jakości w szkolnictwie wyższym - model francuski. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 85-94. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4366
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

André Staropoli, Comite National d’Evaluation

Andre Staropoli - sekretarz generalny francuskiego Państwowego Komitetu ds. Ewaluacji (Comite National d’Evaluation). Autor wielu publikacji poświęconych szkolnictwu wyższemu.