Ocena jakości w szkolnictwie wyższym - model francuski

Main Article Content

André Staropoli

Abstrakt

Autor omawia rolę procesu oceny jakości w systemie francuskiego szkolnictwa wyższego na tle przemian, które się dokonały w tym systemie i które przygotowuje się na przyszłość W tym kontekście stawia pytania dotyczące nie tyle przyszłości francuskiego szkolnictwa wyższego, ile raczej szkolnictwa wspólnej Europy. Jedną z takich kwestii jest możliwość godzenia narodowej tradycji zawartej w systemie szkolnictwa wyższego danego kraju z elementami systemów innych państw. Różnice te uwidaczniają się m.in. w systemach ewaluacji szkół wyższych stosowanych w poszczególnych krajach, co Autor uwypukla omawiając cechy francuskiego modelu oceny jakości szkół wyższych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

André Staropoli, Comite National d’Evaluation

Andre Staropoli - sekretarz generalny francuskiego Państwowego Komitetu ds. Ewaluacji (Comite National d’Evaluation). Autor wielu publikacji poświęconych szkolnictwu wyższemu.