Zmiany w programach kształcenia na wydziałach mechanicznych

Main Article Content

Jan Knyszewski

Abstrakt

Zmiany w programach kształcenia na wydziałach mechanicznych stały się faktem. Są tego różne powody. Według autora artykułu, jedną z podstawowych przyczyn jest zmiana wymagań wobec absolwentów tego kierunku studiów, związana z obecnymi potrzebami przemysłu i rozwojem nauki, a zwłaszcza nauk technicznych. W artykule przedstawiono, na przykładzie Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, kolejne etapy wprowadzania zmian lub nowych programów. Treścią analizy są: sylwetka absolwenta, struktury kształcenia, minima programowe, tygodniowe obciążenie studenta, udział w programach kształcenia wykładów w stosunku do innych zajęć oraz liczby godzin przedmiotów podstawowych, tzw. kanonu i przedmiotów specjalistycznych. Ponadto przeanalizowano proporcje zajęć na studiach magisterskich, inżynierskich, wieczorowych i zaocznych. Dane liczbowe przedstawione przez autora dostarczają informacji na temat różnic charakteru wykształcenia, występujących między absolwentami różnych rodzajów studiów (magisterskie - inżynierskie - stacjonarne - niestacjonarne). Pozwalają także wskazać na główne obszary rozbieżności w proporcjach treści kształcenia między kierunkami realizowanymi na wydziałach mechanicznych w różnych uczelniach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Knyszewski, J. (2016). Zmiany w programach kształcenia na wydziałach mechanicznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(7), 153-164. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4381
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jan Knyszewski, Politechnika Gdańska

Jan Knyszewski - doktor hab., inżynier, absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej (1960 r.). Po studiach przez 15 lat pracował w przemyśle jako mechanik okrętowy, konstruktor i starszy projektant. Od 1976 r. pracownik Wydziału Budowy Maszyn (obecnie Wydziału Mechanicznego) Politechniki Gdańskiej. W 1978 r. obronił pracę doktorską w zakresie nauk technicznych. W 1993 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn - maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Od 1993 r. jest prodziekanem ds. kształcenia na Wydziale Mechanicznym. Od 1994 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Maszyn Przemysłu Spożywczego na Wydziale Mechanicznym.

Referencje

  1. Balawender A. i in. 1994 Założenia do programów kształcenia na Wydziale Mechanicznym. Gdańsk: Politechnika Gdańska, materiał nie publikowany.
  2. Czubak A. 1992 Informator Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1992/1993. Kraków; AGH.
  3. Konferencja... 1995 Konferencja dziekanów Wydziałów Mechanicznych uczelni technicznych. Materiały pokonferencyjne. Wrocław.
  4. Knyszewski J. 1995 Characteristics of BSc and MSc (Diploma) Engineering Degree Courses at the Faculty of Mechanics of the Technical University of Gdańsk. Gdańsk; Politechnika Gdańska.
  5. Raport... 1994 Raport Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Paryż.
  6. Rozwój... 1994 Rozwój kształcenia na kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn. Warszawa.