O idei współpłatności za studia dzienne

Main Article Content

Roman Z. Morawski
Marek Rocki
Jerzy Woźnicki

Abstrakt

Autorzy uzasadniają potrzebę wprowadzenia w Polsce częściowej odpłatności za studia (współpłatności) koniecznością likwidacji istniejących obecnie patologii w tej dziedzinie oraz stworzenia warunków do racjonalnego gospodarowania zasobami. Wysokość opłat powinna być powiązana z jednej strony z wysokością kosztów realizacji procesu dydaktycznego, a z drugiej strony - z systemem pomocy materialnej dla studentów (w formie pożyczek).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Morawski, R. Z., Rocki, M., & Woźnicki, J. (2016). O idei współpłatności za studia dzienne. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(9), 48-63. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4385
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Roman Z. Morawski, Politechnika Warszawska

Roman Z. Morawski - doktor habilitowany nauk technicznych, specjalista w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej, prodziekan ds. rozwoju i promocji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, członek Institution of Electrical Engineers (Fellow), Institute of Electrical and Electronics Engineers (Senior Member), członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, sekretarz naukowy Technical Committee on Measurement Science of IMEKO.

Marek Rocki, Szkoła Główna Handlowa

Marek Rocki - absolwent ekonometrii (SGPiS), profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej. Przez dwie kadencje prorektor Szkoły Głównej Handlowej (ds. studenckich, a następnie ds. zarządzania). Obecnie dziekan Studium Dyplomowego. Główne zainteresowania naukowe: teoria estymacji modeli ekonometrycznych, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych.

Jerzy Woźnicki, Politechnika Warszawska

Jerzy Woźnicki - profesor, rektor Politechniki Warszawskiej, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczący Programu Reformy Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych w Instytucie Spraw Publicznych, członek Institution of Electrical Engineers {FelIow), członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz Komitetu Naukoznawstwa PAN, członek Prezydium Polskiego Komitetu Optoelektroniki. Jest specjalistą w dziedzinie optoelektroniki i technik przetwarzania obrazu. W ostatnich latach zajmuje się także problemami zarządzania instytucjami akademickimi.

Referencje

 1. Altbach P.G. 1991 International Higher Education - An Encyclopedia, London 1991.
 2. Buchanan J. 1993 Ekonomia polityczna państwa opiekuńczego (przekład z ang.), w: Filozofia liberalizmu, Oficyna Liberałów, Warszawa, s. 100-110.
 3. Cohn E., Geske T. G. 1990 The Economics of Education, Pergamon Press, Oxford.
 4. Czapiński J. 1995 Cywilizacyjna rola edukacji - dlaczego warto inwestować w wykształcenie, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa.
 5. Edwards K. 1995 The Australian Higher Education Scheme, „CRE-action” , nr 106, s. 77-81.
 6. Eicher J. C., Chevaillier T. 1992 Rethinking the Financing of Post-compulsory Education, „Higher Education in Europe” , vol. XVII, nr 1, s. 6-32.
 7. EURYDICE 1993 The Mam Systems of Financial Assistance for Students in Higher Education in the European Community, Brussels 1993.
 8. Ling J. 1995 A Counterpoint-the Swedish Experience, „CRE-action” , nr 106, s. 117-124.
 9. Michel J. 1996 Tuition or Registration Fees and Grants for Higher Engineering Education - International Figures, Results of the Survey Accomplished for SEFI Administration Council, Paris, September 1996.
 10. Piekarski R. 1993 Krytyczne uwagi o Friedricha i/on Hayeka liberalnej teorii wolności, w: Tarnowski J. (red.): Filozofia liberalizmu, Oficyna Liberałów, Warszawa, s. 59-73.
 11. Thys-Clement F. 1995 La crise de financement des universites, „CRE-action” , nr 106, s. 19-41.
 12. Woźnicki J. (red.) 1996 Elastyczny system studiów dwustopniowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Woźnicki J. (red.) 1997 Współpłatność za studia dzienne w powiązaniu z kredytem indywidualnym jako instrument zwiększenia dostępności studiów oraz czynnik ich uelastyczniania, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.