Wskaźnik skolaryzacji

Main Article Content

Mirosława Jastrząb-Mrozicka

Abstrakt

Autorka pokazuje, jak - w zależności od przyjętej metody pomiaru - otrzymuje się zróżnicowane wielkości tzw. wskaźnika skolaryzacji, inaczej - wskaźnika poziomu powszechności kształcenia. W porównaniach międzynarodowych należy zatem zidentyfikować sposób konstruowania wskaźnika skolaryzacji, ponieważ w zależności od przyjętej metody wyniki mogą okazać się nieporównywalne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jastrząb-Mrozicka, M. (2016). Wskaźnik skolaryzacji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(9), 89-96. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4389
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Mirosława Jastrząb-Mrozicka, Uniwersytet Warszawski

Mirosława Jastrząb-Mrozicka - absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; rozprawę doktorską na temat społeczno-demograficznych i edukacyjnych uwarunkowań podejmowania studiów wyższych obroniła na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim problemami selekcji szkolnych, kształtowania się dążeń do zdobycia wyższego wykształcenia, rekrutacji i doboru kandydatów na studia, motywów kształcenia oraz postaw studentów wobec przyszłej pracy. Tym zagadnieniom poświęciła wiele publikacji.

Referencje

  1. Education... 1993 Education at Glance. OECD Indicators, OECD, Paris.
  2. Ludność... 1995 Ludność według płci, wieku, województw, miast i gmin w 1994 r. (stan w dniu 31 grudnia),GUS, Warszawa.
  3. Oświata... 1995 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 1994/95, GUS, Warszawa.
  4. Rocznik statystyczny... 1994 Rocznik statystyczny szkolnictwa 1993/94, GUS, Warszawa.
  5. Rocznik statystyki... 1994 Rocznik statystyki międzynarodowej 1994, GUS, Warszawa.
  6. Statistical... 1993 Statistical Yearbook 1993, UNESCO, Paris.
  7. Szkoły... 1995 Szkoły wyższe w roku szkolnym 1994/95, GUS, Warszawa.