Z doświadczeń zastosowania systemu komputerowego DYSKCHEM w dydaktyce podstaw chemii w szkole wyższej
PDF

Jak cytować

Korczyński, A., Ludomirska, I., & Żyłła, R. (2016). Z doświadczeń zastosowania systemu komputerowego DYSKCHEM w dydaktyce podstaw chemii w szkole wyższej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(11), 86–93. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4407

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienie konstrukcji i przydatności testów komputerowych do nauczania oraz sprawdzania wyników opanowania przez studentów poszczególnych grup zagadnień z dziedziny chemii ogólnej i nieorganicznej. Podstawą badań był opracowany przez autorów dydaktyczny system komputerowy DYSKCHEM, uruchomiony w pracowni studenckiej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na komputerach typu PC.

PDF

Bibliografia

Czupiał K. 1977 Metodyka testu chemicznego, WSiP, Warszawa.

Hedges W.D 1968 Testing and Evaluation for the Secondary School, Belmont, California.

Korczyński A., Ludomirska I. 1994 Dydaktyczny system komputerowy DYSKCHEM, Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, materiał nr S-11P-17.

Niemierko B. 1975 Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe, WSiP, Warszawa.