Z doświadczeń zastosowania systemu komputerowego DYSKCHEM w dydaktyce podstaw chemii w szkole wyższej

Main Article Content

Andrzej Korczyński
Iwona Ludomirska
Romuald Żyłła

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienie konstrukcji i przydatności testów komputerowych do nauczania oraz sprawdzania wyników opanowania przez studentów poszczególnych grup zagadnień z dziedziny chemii ogólnej i nieorganicznej. Podstawą badań był opracowany przez autorów dydaktyczny system komputerowy DYSKCHEM, uruchomiony w pracowni studenckiej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na komputerach typu PC.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Korczyński, A., Ludomirska, I., & Żyłła, R. (2016). Z doświadczeń zastosowania systemu komputerowego DYSKCHEM w dydaktyce podstaw chemii w szkole wyższej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(11), 86-93. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4407
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Andrzej Korczyński, Uniwersytet Łódzki

Andrzej Korczyński - profesor doktor habilitowany, absolwent Politechniki Łódzkiej, habilitacja w zakresie krystalochemii i rentgenografii strukturalnej. W latach 197 8- 1986 dyrektor Instytutu Celulozowo-Papierniczego w Łodzi. Kierownik Zespołu Dydaktycznego Chemii Ogólnej i Nieorganicznej w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Opublikował ok. 60 prac na temat m.in. struktury połączeń kompleksowych, materiałów reprograficznych, papiernictwa i ochrony środowiska. Jego zainteresowania naukowe obejmują również problemy doskonalenia jakości kształcenia oraz zastosowanie technik komputerowych w dydaktyce chemii.

Iwona Ludomirska, Politechnika Łódzka

Iwona Ludomirska - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, doktoryzowała się w dziedzinie elektrofotografii. Jest adiunktem w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Opublikowała ponad 20 prac na temat materiałów reprograficznych, wypełniaczy papierniczych i ochrony środowiska. Zainteresowania naukowe: humanizacja nauczania przedmiotów technicznych oraz zastosowanie technik komputerowych w dydaktyce chemii.

Romuald Żyłła, Politechnika Łódzka

Romuald Żyłła - magister inżynier, absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej, autor ponad 30 prac z dziedziny suszarnictwa, pomp ciepła i informatyki. Jest asystentem na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, naucza tam informatyki i inżynierii procesowej.

Referencje

  1. Czupiał K. 1977 Metodyka testu chemicznego, WSiP, Warszawa.
  2. Hedges W.D 1968 Testing and Evaluation for the Secondary School, Belmont, California.
  3. Korczyński A., Ludomirska I. 1994 Dydaktyczny system komputerowy DYSKCHEM, Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, materiał nr S-11P-17.
  4. Niemierko B. 1975 Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe, WSiP, Warszawa.