Jakość kształcenia a akredytacja - mechanizmy i procedury oceny. Przykład Polski

Main Article Content

Maria Wójcicka

Abstrakt

W artykule zaprezentowano sposoby podejścia uczelni do problemu jakości kształcenia oraz dyskusje środowiskowe i kierunki poszukiwania kryteriów oceny tej jakości. Wykorzystano w nim m.in. wyniki badania ankietowanego, którym zostały objęte wszystkie uczelnie podległe Ministerstwu Edukacji Narodowej, akademie medyczne oraz wyższe szkoły niepaństwowe. Zgromadzony materiał wskazuje na rosnące w ostatnim czasie zainteresowanie - pomijając jego przyczyny i charakter - problematyką oceny jakości kształcenia. Szczególną uwagę koncentruje projekt utworzenia na szczeblu krajowym systemu nadzorowania (monitorowania) jakości kształcenia - zasadności, podstaw prawnych, a także celu i sposobów wykorzystania wyników zewnętrznej wobec uczelni oceny jakości kształcenia, jeśliby taki system powstał.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wójcicka, M. (2016). Jakość kształcenia a akredytacja - mechanizmy i procedury oceny. Przykład Polski. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 32-46. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4477
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Maria Wójcicka, Uniwersytet Warszawski

Maria Wójcicka - absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorat z pedagogiki obroniła w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się problemami strukturalnych przemian w systemach kształcenia ponadśredniego, relacji między studiami akademickimi i nieakademickimi, a ostatnio - analizą mechanizmów samooceny jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym (porównania międzynarodowe). Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego.

Referencje

  1. Cerych L„ Sabatier P. 1986 Great Expectations and Mixed Performance. The Implementation of Higher Education Reforms in Europe. Trentham: European lnstitute of Education and Social Policy.
  2. Davis R.H., Alexander L.T., Yelon S.L. 1983 Konstruowanie systemu kształcenia. Warszawa: PWN.
  3. El-Khawas E. 1994 External Scrutiny, US Style: Multiple Actors, Overlapping Roles. W: Becher T. (ed.): Governmentand Professional Education. London: SRHE and Open University Press.
  4. Jabłecka J. 1993 Niezależność, autonomia i wolność akademicka a modele koordynacji szkolnictwa wyższego. Na marginesie artykułu Clarka Kerra. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
  5. Jeffery R. 1993 Study of Accreditation and Quality Assurance ot Teacher Training in Polish Kolegia. Warsaw: PHARE, Report 1 - Policy Unit.
  6. Neave G., Vught F.A. van (ed.) 1991 Prometheus Bound. The Changing Relationship between Government and Higher Education in Western Europe. London: Pergamon Press.
  7. Vught F.A. van (ed.) 1989 Governmental Strategies and lnnovation in Higher Education. Higher Education Policy Series” 7, London: Jessica Kingsley Publ.
  8. Vroeijenstijn A l. 1995 lmprovement and Accountability: Navigating between Scylla and Charybdis. Guide for External Quality Assessment in Higher Education. Higher Education Policy Series 30, London: Jessica Kingsley Publ.