Umowy między państwem a uniwersytetami we Francji: nowa koncepcja autonomii uniwersytetu

Main Article Content

Michel Hoffert

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję kształtowania stosunków między państwem a uniwersytetami francuskimi, opierającą się na umowach dotyczących działalności badawczej, kształcenia i dokumentacji. Powstała ona we Francji jeszcze w połowie lat siedemdziesiątych, ale podstawy prawne zyskała w 1984 r. i obecnie rozwija się coraz intensywniej. Autor prezentuje podstawowe założenia polityki kontraktowej określanej na podstawie instytucjonalnych projektów uczelni dotyczących planów jej działania. Przygotowanie takich projektów poprzedzone jest całościową oceną (audit) instytucji, jej możliwości, struktury i zakresu działania. Polityka kontraktowa nadaje nowy kształt relacjom między uczelnią i państwem, wpływa na sposób planowania zasobów i ich alokacji, na politykę kadrową oraz na zmianę pozycji uczelni w otoczeniu. Wymaga ona stworzenia odpowiednich form konsultacji, koordynacji, procedur negocjacyjnych oraz nadzoru nad realizacją kontraktu i jego ostatecznej oceny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hoffert, M. (2016). Umowy między państwem a uniwersytetami we Francji: nowa koncepcja autonomii uniwersytetu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 196-203. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4487
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Michel Hoffert, Uniwersytet Ludwika Pasteura w Strasburgu

Michel Hoffert- profesor Uniwersytetu Ludwika Pasteura w Strasburgu (Francja).

Referencje

  1. Abecassis A., Cazenave P., Hoffert M. 1993 La politique des contrats Etat - Universites en France. Communication at the First Biennial Conference of the International NetWork of Quality Assurance Agency in Higher Education. Montreal, Canada, May 1993.
  2. Abecassis A. 1994 The Policy of Contracts between the State and the Unimsities. A Quiet Revolution. Paris: OECD.
  3. Comite National d’Evaluation 1993 Universites: la recherche des equilibres - Rapportau President de la Republique 1989-1993. Paris: La documentation francaise.
  4. Friedberg E., Musselin C. 1993 L’Etat face aux unimsites en France et en Allemagne. Paris: Anthropos.
  5. Ministere de PEducation Nationale - Ministere de l'Enseignement Superieur et de la Recherche 1994 Higher Education in France. Brochure realisee 'a partir du dossier d’information sur le systeme educatif franęais pour EURYDICE, le reseau d’information sur 1’eductaion dans la Communaute Europeenne.
  6. Observatoire des couts de etablissements de l’enseignement superieur 1993 Les couts de 1’enseignement dans l’enseignement superieur - Methodologie d ’evaluation et d ’analyse. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.