Cywilizacja globalna i wartości kulturowe: wizja powszechnej szczęśliwości czy apokryf?

Main Article Content

Guy Neave

Abstrakt

W artykule przeanalizowano szczegółowo bezpośrednie i dalsze konsekwencje ekonomiczne, polityczne i społeczne powstawania cywilizacji globalnej oraz wpływ tych procesów na zmiany roli, znaczenia i charakteru działania uniwersytetów. Autor zwraca uwagę na wiele zagrożeń, które są zazwyczaj pomijane w dyskusji o globalizacji, takich jak pogłębianie się różnic ekonomicznych i dalsza polaryzacja na kraje biedne i bogate czy zagrożenia dla rozwoju procesów demokratycznych i praw obywatelskich w skali cywilizacji globalnej. Trudności występujące w skali poszczególnych państw mogą być nie do pokonania w ramach instytucji ponadpaństwowych, globalnych. Stopniowo postępujący proces globalizacji, któremu towarzyszy rozwój doktryny neoliberalizmu ekonomicznego, stał się powodem - nie zawsze udanych - reform i przeobrażeń systemów szkolnictwa wyższego wielu krajów. W wyniku tworzenia się cywilizacji globalnej i nowych wymagań w zakresie kwalifikacji zmianie ulega także koncepcja funkcjonowania uniwersytetu i jego roli społecznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Neave, G. (2016). Cywilizacja globalna i wartości kulturowe: wizja powszechnej szczęśliwości czy apokryf?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(8), 29-41. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4493
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Guy Neave, International Association of Universities

Guy Neave - profesor, historyk, socjolog, dyrektor ds. badań naukowych International Association of Universities (IAU) z siedzibą w Paryżu. Zajmuje się problemami rządowych strategii wobec szkolnictwa wyższego. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Higher Education Policy” , wydawanego pod auspicjami IAU. Współredaktor (z Burtonem R. Clarkiem) czwartego tomu Encyclopaedia of Higher Education (Oxford 1992), autor około 200 artykułów i 18 książek.

Referencje

  1. Dahl R.A. 1964 Political Theory. New York.
  2. Fragniere G. 1978 Changesin the Structureand Content of Courses. „Pedagogica Europea” , vol. XII, nr 1.
  3. Furth D 1992 Short Cycle Higher Education. W: Clark B., Neave G. (eds.): Encyclopaedia of Higher Education, vol. 2, Higher Education and Society. Oxford: Pergamon Press.
  4. Garcia-Guadilla C. 1995 Globalizacion y conociemiento de tres tipos de escenarios. „Revista de Education Superior”, vol. 6, nr 1.
  5. Industry... 1984 Industryand University: New Forms of Cooperation. Paris: OECD.
  6. Neave G.(w druku) TwentyFive Years on: Perspectives on the IMHE Programme. „IMHE Journal”.
  7. Neave G., Vught F. van 1991 Prometheus Bound: the Changing Relationships between Government and Higher Education in Western Europe. Oxford: Pergamon Press.
  8. Neave G., Vught F. van 1994 Government and Higher Education Relationships across Three Continents. The Winds od Change. Oxford: Pergamon Press.
  9. Rothblatt S. 1995 The University‘s Role in Social Development. W: Dill D, Sporn B.: Emerging Patterns of Social Demand and University Reform: Through a Glass Darkly. Oxford - Paris: Pergamon Press.