Alma Mater Carolina Pragensis: profesorowie o idei uniwersytetu

Main Article Content

Berenika M. Wincławska

Abstrakt

Autorka podejmuje analizę wybranych tekstów omawiających rolę uniwersytetu. Książka Rethinking the University: a Collection of Texts on the Idea o f the University, with Reference to the Present Time  zawiera zbiór prac, których autorami są głównie profesorowie Uniwersytetu im. Karola w Pradze. W pracach tych ukazano różne modele uniwersytetu, zmieniające się wraz z upływem czasu. Szczególnie duży nacisk położono na zagadnienia odnowy uniwersytetu związanej z upadkiem komunizmu oraz demokratyzacją życia społecznego w Republice Czeskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wincławska, B. M. (2016). Alma Mater Carolina Pragensis: profesorowie o idei uniwersytetu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(8), 55-60. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4495
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Berenika M. Wincławska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Berenika M. Wincławska - absolwentka University of Western Ontario (Kanada). Od 1993 r. pracuje w Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczestniczy w międzynarodowym projekcie stworzenia szkoły informacji naukowej opartej na technikach kształcenia na odległość. Zainteresowania badawcze: zastosowanie metod bibliometrycznych do oceny nauk społecznych, zagadnienia komunikowania w nauce, kształcenie zawodowe bibliotekarzy i służb informacyjnych.