Rola uniwersytetu w aglomeracji przemysłowej. Przykład Lodzi

Main Article Content

Anna Buchner-Jeziorska
Jolanta Kulpińska

Abstrakt

Autorki analizują powiązania między instytucjami gospodarczymi i edukacyjnymi oraz znaczenie kwalifikacji („kapitału ludzkiego”) dla rozwoju gospodarki na przykładzie aglomeracji Łodzi. W artykule przedstawiono rozwój ośrodka akademickiego w Łodzi, wzrost liczby uczelni i studentów w relacji do struktur/ zatrudnienia, wpływ zmian ekonomicznych lat dziewięćdziesiątych na modernizację programów nauczania, powiązania instytucjonalne uczelni z sektorem gospodarki, zmiany struktury społecznej oraz czynniki utrudniające procesy adaptacji uczelni do potrzeb otoczenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Buchner-Jeziorska, A., & Kulpińska, J. (2016). Rola uniwersytetu w aglomeracji przemysłowej. Przykład Lodzi. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(8), 61-67. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4496
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Anna Buchner-Jeziorska, Uniwersytet Łódzki

Anna Buchner-Jeziorska - socjolog, doktor hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1995 r. kierownik Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym Instytutu Socjologii UL, od 1992 r. członek Zarządu Research Committee 30 „Sociology of Work” ISA. Autorka ponad 50 artykułów i 4 książek z zakresu socjologii pracy i gospodarki. Ostatnio zajmuje się problemami funkcjonowania systemu edukacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego.

Jolanta Kulpińska, Uniwersytet Łódzki

Jolanta Kulpińska - profesor zwyczajny, socjolog, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, wykłada także na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Zainteresowania badawcze: socjologia pracy, socjologia przemysłu, szkolnictwo wyższe.

Referencje

  1. Buchner-Jeziorska A., Kulpińska J. 1994 Społeczne problemy restrukturyzacji Łodzi. W: Lipowicz J. (red.): Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
  2. Kulpińska J. 1995 Nauka i wyższe uczelnie jako czynnik modernizacji struktury miasta. W: Buchner-Jeziorska A. (red.): Nowa Ziemia Obiecana? „Przegląd Społeczny”, nr 30-31.
  3. lat szkolnictwa... 1995 50 lat szkolnictwa wyższego w Łodzi. Lódź: Wojewódzki Urząd Statystyczny.
  4. Liszewski S., Wolaniuk A. 1993 Wzmocnienie i wykorzystanie roli Łodzi jako środowiska naukowego i szkolnictwa wyższego. Lódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
  5. Obraniak W., 1992 Struktura demograficzna dużych i wielkich miast w Polsce. W: Nowakowska B. (red.): Problemy demografii i zatrudnienia w Polsce i na Litwie. Lódź: Uniwersytet Łódzki.
  6. Rocznik... 1995 Rocznik statystyczny województwa łódzkiego. Lódź: Wojewódzki Urząd Statystyczny.
  7. Rola nauki... 1994 Rola nauki i szkolnictwa wyższego w życiu Łodzi. „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego”.
  8. Rutkowski J. 1996 Wykształcenie a perspektywy rynku pracy. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 7.
  9. Słomczyński W.M., Janicka K., Wesołowski W. 1995 Badania struktury społecznej Łodzi. Doświadczenia i perspektywy. Warszawa: IFiS PAN.
  10. Wnuk-Lipińska E., Najduchowska H. 1993 Konserwatyzm a innowacyjność. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2.