Kredytowy system studiów psychologicznych

Main Article Content

Zygfryd Juczyński

Abstrakt

W artykule przedstawiono główne założenia planu studiów opartego na zasadach punktów kredytowych, wdrożonego w Uniwersytecie Łódzkim na kierunku psychologii w roku akademickim 1994/95. Omówienie systemu kredytowego poprzedzono uwagami na temat uregulowań prawnych zawodu psychologa w naszym kraju oraz pokazaniem zróżnicowań w systemach kształcenia uniwersyteckiego w Polsce i w państwach europejskich. Preferowane dziś standardy edukacji wiążą się z potrzebą tworzenia programów dostosowanych do indywidualnych zainteresowań i predyspozycji studiujących oraz do przekazywania nie tylko wiedzy, ale także umiejętności. Kredyt jest standardową jednostką, która w postaci punktowej wyraża określone wymagania dydaktyczne. Po V semestrze student wybiera dwie specjalności: podstawową (I) oraz dodatkową (II). Programy specjalizacyjne składają się z różnych kursów, przyporządkowanych do trzech bloków: A - podstawowego, B - rozszerzającego oraz C - uzupełniającego. Każdy kurs ma z góry przypisaną wysokość punktów kredytowych uzyskiwaną po jego zaliczeniu. Zarówno specjalności, jak i kursy są swobodnie wybierane przez studentów. Włączenie oferowanego kursu do planu zajęć zależy od liczby studentów, którzy zadeklarują jego wybór. Ukończenie studiów wymaga zgromadzenia kredytu w wysokości 700 punktów, zaliczenia miesięcznej praktyki wakacyjnej, zdania kolokwium końcowego zaliczającego specjalności I i II oraz przedstawienia i obronienia pracy magisterskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Juczyński, Z. (2016). Kredytowy system studiów psychologicznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(8), 105-112. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4500
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Zygfryd Juczyński, Uniwersytet Łódzki

Zygfryd Juczyński - psycholog, specjalista II stopnia z zakresu psychologii klinicznej, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia UŁ, członek Zespołu Konsultanta Krajowego ds. Psychologii Klinicznej, konsultant medyczny w dziedzinie psychologii klinicznej w regionie łódzkim, przewodniczący Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zainteresowania: psychologia zdrowia, medycyna behawioralna, promocja zdrowia i modyfikacja zachowań patogennych.

Referencje

  1. EFPPA 1990 Optimal Standards fo r the Training o f European Professional Psychologists. Oslo: EFPPA Secretariat.
  2. McPherson F M. 1993 Szkolenie psychologów klinicznych w Europie. „Nowiny Psychologiczne”, nr 1.
  3. Zarządzenie... 1993 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1983 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej”, nr 3, p. 12.