Systemy punktacji jako narzędzie konstrukcji programów studiów i oceny postępów studenta w uczelniach amerykańskich oraz w programie SOCRATES/ERASMUS
PDF

Jak cytować

Jackowski, S., & Krauze, T. (2016). Systemy punktacji jako narzędzie konstrukcji programów studiów i oceny postępów studenta w uczelniach amerykańskich oraz w programie SOCRATES/ERASMUS. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 50–61. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4534

Abstrakt

W artykule przedstawiono porównanie systemów punktów zaliczeniowych oraz związanych z nimi pojęć i mechanizmów stosowanych w uczelniach Stanów Zjednoczonych z Europejskim Systemem Przenoszenia Zaliczeń (ECTS), będącym częścią programu SOCRATES/ERASMUS. Omówiono takie pojęcia, jak: godziny i punkty zaliczeniowe, programy dyplomowe, kierunek główny oraz wymagania wykształcenia ogólnego. Zostały one zilustrowane przykładami zaczerpniętymi z materiałów informacyjnych kilku amerykańskich uniwersytetów. Przedstawiono interpretację porównawczą podobnych pojęć, występujących w programie ECTS. Uzasadniono tezę, że system punktów zaliczeniowych stosowany w Stanach Zjednoczonych, a będący pierwowzorem ECTS, jest bardziej elastyczny i lepiej się nadaje do tworzenia indywidualnych programów studiów.

PDF

Bibliografia

Dalichow F. 1991 European Community Course Credit Transfer System (ECTS): A Leading Concept for Trans-European and Trans-Atlantic Student Exchange, „Higher Education Policy”, vol. 4, nr 3.

Europejski System... 1995 Europejski System Transferu Punktów. Przewodnik (Users’ Guide), Office of the Official Publication of European Community, Brussels.

Lewis L.G. 1961 The Credit System in Colleges and Universities, „New Dimensions in Higher Education” , nr 9 (U.S. Department of Health, Education and Welfare).

White E.M., Ahrens R. 1991 European and American Higher Education: Some Comparisons, ASN, vol. 24, May.