Systemy punktacji jako narzędzie konstrukcji programów studiów i oceny postępów studenta w uczelniach amerykańskich oraz w programie SOCRATES/ERASMUS

Main Article Content

Stefan Jackowski
Tadeusz Krauze

Abstrakt

W artykule przedstawiono porównanie systemów punktów zaliczeniowych oraz związanych z nimi pojęć i mechanizmów stosowanych w uczelniach Stanów Zjednoczonych z Europejskim Systemem Przenoszenia Zaliczeń (ECTS), będącym częścią programu SOCRATES/ERASMUS. Omówiono takie pojęcia, jak: godziny i punkty zaliczeniowe, programy dyplomowe, kierunek główny oraz wymagania wykształcenia ogólnego. Zostały one zilustrowane przykładami zaczerpniętymi z materiałów informacyjnych kilku amerykańskich uniwersytetów. Przedstawiono interpretację porównawczą podobnych pojęć, występujących w programie ECTS. Uzasadniono tezę, że system punktów zaliczeniowych stosowany w Stanach Zjednoczonych, a będący pierwowzorem ECTS, jest bardziej elastyczny i lepiej się nadaje do tworzenia indywidualnych programów studiów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jackowski, S., & Krauze, T. (2016). Systemy punktacji jako narzędzie konstrukcji programów studiów i oceny postępów studenta w uczelniach amerykańskich oraz w programie SOCRATES/ERASMUS. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 50-61. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4534
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Stefan Jackowski, Uniwersytet Warszawski

Stefan Jackowski - profesor nauk matematycznych, specjalista w zakresie topologii algebraicznej. W latach 1990-1996 był dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1993 r. jest członkiem Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, do 1996 r. był jej przewodniczącym. Jest redaktorem „Fundamenta Mathematicae” . E-mail: sjack@mimuw.edu.pl.

Tadeusz Krauze, Hofstra University w Hempstead

Tadeusz Krauze - uzyskał doktorat w New York University, obecnie jest profesorem socjologii w Department of Sociology and Anthropology, Hofstra University w Hempstead, NY, USA. W latach 1985- 1988 kierował tym wydziałem. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów stratyfikacji społecznej i socjologii nauki. Jest redaktorem „International Journal of Sociology”.

Referencje

  1. Dalichow F. 1991 European Community Course Credit Transfer System (ECTS): A Leading Concept for Trans-European and Trans-Atlantic Student Exchange, „Higher Education Policy”, vol. 4, nr 3.
  2. Europejski System... 1995 Europejski System Transferu Punktów. Przewodnik (Users’ Guide), Office of the Official Publication of European Community, Brussels.
  3. Lewis L.G. 1961 The Credit System in Colleges and Universities, „New Dimensions in Higher Education” , nr 9 (U.S. Department of Health, Education and Welfare).
  4. White E.M., Ahrens R. 1991 European and American Higher Education: Some Comparisons, ASN, vol. 24, May.