Między dyscyplinami wiedzy a zawodami

Main Article Content

Stefan Jackowski

Abstrakt

W artykule poruszono jeden z ważnych aspektów odrębności dwóch światów: uniwersytetu i jego otoczenia. Jego autor prezentuje pogląd, że „zawodowa orientacja” uniwersytetu powinna polegać przede wszystkim na określeniu, jakie dziedziny wiedzy i w jakim zakresie są konieczne do wykonywania poszczególnych zawodów. W tym kontekście proponuje pewien punkt widzenia na sposób rozwiązywania problemu „arbitralności i nieprzystawalności programów studiów do rynku pracy” .

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jackowski, S. (2016). Między dyscyplinami wiedzy a zawodami. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 101-103. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4542
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Stefan Jackowski, Uniwersytet Warszawski

Stefan Jackowski - profesor nauk matematycznych, specjalista w zakresie topologii algebraicznej. W latach 1990-1996 był dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1993 r. jest członkiem Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, do 1996 r. był jej przewodniczącym. Jest redaktorem „Fundamenta Mathematicae”.