Finansowe uwarunkowania podejmowania i realizacji studiów wyższych

Main Article Content

Ewa Świerzbowska-Kowalik

Abstrakt

Autorka przedstawia wybrane wyniki badania materialnych barier dostępności studiów wyższych i kosztów studiowania, przeprowadzonego wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentuje opinie studentów na temat różnych form odpłatności za studia oraz systemu kredytów obowiązującego w roku akademickim 1998/99, a także informacje o dochodach studentów, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w tych dochodach stypendiów, kredytów oraz dochodów z pracy zarobkowej podejmowanej w czasie studiów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świerzbowska-Kowalik, E. (2016). Finansowe uwarunkowania podejmowania i realizacji studiów wyższych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(14), 72-87. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4577
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ewa Świerzbowska-Kowalik, Uniwersytet Warszawski

Ewa Świerzbowska-Kowalik - absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, pracę doktorską na temat diagnozy, oceny i rozwiązań modelowych studiów przemiennych obroniła w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką kształtowania się aspiracji edukacyjnych oraz dążeń zawodowych młodzieży w warunkach transformacji ustrojowej.

Referencje

  1. Gulczyńska H., Jastrząb-Mrozicka M. 1994a Dostępność wyższego wykształcenia i jego efektywność jako warunki kształtowania aspiracji edukacyjnych. Raport z badań, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  2. Gulczyńska H , Jastrząb-Mrozicka M. 1994b Wartość wykształcenia a dążenia edukacyjne, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 4.
  3. Rocznik statystyczny... 1998 Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1997, GUS, Warszawa.