Sukcesy i problemy Uniwersytetu Warszawskiego Rozmowa u progu drugiej kadencji z Jego Magnificencją Rektorem prof. dr hab. Piotrem Węgleńskim
PDF

Jak cytować

Białecki, I. (2016). Sukcesy i problemy Uniwersytetu Warszawskiego Rozmowa u progu drugiej kadencji z Jego Magnificencją Rektorem prof. dr hab. Piotrem Węgleńskim. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(19), 83–89. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4672

Abstrakt

Ireneusz Białecki - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował dwie książki na temat nierówności w dostępie do wykształcenia oraz wiele prac poświęconych strukturze społecznej, strukturze wykształcenia i socjologii polityki. Był jednym ze współautorów czterech raportów z serii Polacy, wydanych pod redakcją Władysława Adamskiego (1980; 1981; 1985; 1990). Jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa” oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika „Higher Education” , wydawanego przez Kluwer Academic Publishers. W latach 1994-1996 kierował zespołem, który przygotował raport Education In Changlng Society, stanowiący podstawę przeglądu polityki edukacyjnej w Polsce przez ekspertów OECD; był także kierownikiem zespołu realizującego polską część badań międzynarodowych nad analfabetyzmem funkcjonalnym.

PDF