Nauki społeczne a pluralizm cywilizacyjny świata

Main Article Content

Janusz Goćkowski
Ewa Kopczyńska

Abstrakt

Część pierwsza artykułu poświęcona jest zagadnieniu osobliwości poznania naukowego w aspekcie perspektywy antropologicznej, czyli z uwzględnieniem tego, że świat międzyludzki wypełniony jest wielością rozmaitych (częściej niżby życzyli sobie humaniści-uniwersaliści), wzajem alternatywnych ładów aksjologicznych. W części drugiej mowa jest o „skłonnościach” uczonych (rzeczników i szermierzy „odczarowywania świata”) do ukształtowania (w skali globalnej) myślenia i działania ludzi w sposób odpowiadający regułom naukowego oglądu i obrazowania rzeczywistości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Goćkowski, J., & Kopczyńska, E. (2016). Nauki społeczne a pluralizm cywilizacyjny świata. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(20), 7-21. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4687
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Janusz Goćkowski, Uniwersytet Jagielloński

Jerzy Goćkowski - profesor doktor habilitowany, socjolog nauki i antropolog wiedzy, historyk idei. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim (Instytut Etnologii) i Politechnice Wrocławskiej (Studium Nauk Humanistycznych). Jest przewodniczącym Sekcji Socjologii Nauki oraz Komisji Historii Myśli Społecznej i Politycznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a także członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Redakcyjnej kwartalnika „Zagadnienia Naukoznawstwa” . Autor książek: Autorytety świata uczonych (1974), Ethos nauki i role uczonych (1996), Uniwersytet i tradycja w nauce (1999), Ludzie systemu i ludzie problemu. Wieczna wojna w teatrze życia naukowego (2000).

Ewa Kopczyńska, Uniwersytet Jagielloński

Ewa Kopczyńska - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się socjologią wiedzy i socjologią historyczną, przygotowuje pracę doktorską poświęconą krytyce klasycznego podmiotu poznającego w naukach społecznych.

Referencje

 1. Bacon F. 1967 O postępie i rozkwicie nauk boskich i ludzkich, w: K. Leśniak: Franciszek Bacon, Warszawa.
 2. Kempny M. 1994 Antropologia bez dogmatów - teoria społeczna bez iluzji, Warszawa.
 3. Kołakowski L. 1984 Szukanie barbarzyńcy, w: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn.
 4. Kołakowski L. 1990 Horror metaphysicus, Warszawa.
 5. Konieczny F. 1997 Prawa dziejowe, Komorów.
 6. Mannheim K. 1974 Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, Warszawa.
 7. Merton R.K. 1982 Nauka i porządek świata, w: Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa.
 8. Ossowscy M. i S. 1967 Nauka o nauce, w: S. Ossowski: Dzieta, t. IV, O nauce, Warszawa.
 9. Popper K.R. 1996 Świat skłonności, Kraków.
 10. Weber M. 1985 „Obiektywność” poznania w naukach społecznych, w: A. Chmielecki, S. Czerniak, J. Niżnik, S. Rainko (red.): Problemy socjologii wiedzy, Warszawa.
 11. Weber M. 1998 Nauka jako zawód i powołanie, w: Polityka jako zawód i powołanie, Kraków.
 12. Znaniecki F. 1984 Ewolucja twórcza i dyfuzja wiedzy, w: Społeczne role uczonych, Warszawa.
 13. Znaniecki F. 1990 Współczesne narody, Warszawa.