Czasopisma zagraniczne (tradycyjne i elektroniczne) w polskich bibliotekach naukowych

Main Article Content

Barbara Stefaniak

Abstrakt

W artykule przedstawiono ogromne zmiany, jakie zachodzą na naszych oczach, w dostępie do światowych zasobów piśmiennictwa naukowego. Przeprowadzono analizę zasięgu działania konsorcjów wielkich wydawców czasopism - Springer Verlag, Academic Press i Elsevier Science Publishers na terenie Polski. Zbadano rozmieszczenie i przynależność organizacyjną kilkudziesięciu krajowych bibliotek naukowych należących do tych konsorcjów. Przedstawiono też zasięg działania międzynarodowego Konsorcjum EIFL Direct. Podano przykłady wyników wyszukiwań w bazie ScienceDirect posadowionej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, które wskazują na wysoki stopień wykorzystania zagranicznych czasopism elektronicznych. Możliwość korzystania z tych czasopism nie tylko rekompensuje brak wielu niezbędnych tytułów w bibliotekach, spowodowany bardzo ograniczonymi funduszami, ale również pozwala na znacznie bardziej efektywne poszukiwania literaturowe i dużą oszczędność czasu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stefaniak, B. (2016). Czasopisma zagraniczne (tradycyjne i elektroniczne) w polskich bibliotekach naukowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(20), 34-44. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4689
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Barbara Stefaniak, Polska Akademia Nauk

Barbara Stefaniak - profesor doktor habilitowany, doktor nauk przyrodniczych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, członek Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz International Society for Scientometrics and Informatics, konsultant UNESCO (1987), stypendystka IFLA (1991-1992), członek zespołu doradców czasopism zagranicznych „Scientometrics” (1988-2000). Pracuje w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, poprzednio przez wiele lat w Instytucie Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie. Główne kierunki prac badawczych i działalności dydaktycznej: organizacja i metody działalności informacyjnej w sferze nauki oraz bibliometria, informetria i naukometria.

Referencje

  1. Dudzińska E. 2001 Pisma zagraniczne w bibliotekach naukowych, „Forum Akademickie”, nr 12, s. 51-53.
  2. Haman J., Wiśniewski W. 1999 Polityka w zakresie importu czasopism naukowych do Polski w latach 1991-1998, „Nauka”, nr 2, s. 185-195.
  3. Maciejewska Ł. 2002 Czasopisma elektroniczne a konsorcja. Refleksje administratora serwisu e-czasopism, „EBIB - Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy”, nr 7 (http://ebib.oss.wroc.pl/2002/36/maciejewska.php).
  4. Nikish J. A., Rucińska-Nagórny A. 2001 Projekt EIFL - dostęp do informacji naukowej w epoce globalizacji, w: Informacja - wiedza - gospodarka, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Warszawa, s. 403-408.
  5. Piotrowicz G. 2002 Konsorcja bibliotek uczelnianych - wczoraj, dziś, jutro, „EBIB - Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy”, nr 7 (http://ebib.oss.wroc.pl/2002/36/piotrowicz.php).
  6. Stefaniak B. 1992 Availability of Western Periodical Literature in Polish Libraries, IFLA Programme for UAR
  7. Stępniak J. 2002 Konsorcjum Elsevier - sposób na dostęp do czasopism elektronicznych, „EBIB - Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy”, nr 5 (http://ebib.oss.wroc.pl/2002/34/stepniak.php).