Model uczelni przedsiębiorczej a model tradycyjny - doświadczenia polskie

Main Article Content

Janina Jóźwiak

Abstrakt

W artykule zostały omówione dwa modele uczelni - tradycyjny i przedsiębiorczy - oraz polskie doświadczenia związane z budowaniem przedsiębiorczej szkoły wyższej. Autorka omawia warunki niezbędne do powstania uczelni przedsiębiorczej, analizuje relacje między szkolnictwem wyższym a przemysłem oraz odpowiada na pytanie, czy uczelnia „nowoczesna” zawsze oznacza „przedsiębiorcza” . Analizując na tym tle doświadczenia polskie dostrzega, że koncepcja uczelni przedsiębiorczej jest w Polsce akceptowana, ale jej wcielanie w życie - ograniczone.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jóźwiak, J. (2016). Model uczelni przedsiębiorczej a model tradycyjny - doświadczenia polskie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(21), 7-18. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4697
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Janina Jóźwiak, Szkoła Główna Handlowa

Janina Jóźwiak - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. Polem jej działalności badawczej jest demografia. Pełni funkcję prezesa European Association for Population Studies. Przedmiotem jej zainteresowań są także systemy edukacji wyższej oraz zarządzanie badaniami. W latach 1993-1999 pełniła funkcję rektora Szkoły Głównej Handlowej. Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych i przewodniczącą Zespołu H02 Nauk Ekonomicznych, Społecznych i Prawnych. Opublikowała około stu prac z dziedziny demografii, statystyki oraz edukacji wyższej.

Referencje

  1. Działalność innowacyjna... 2002 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000, GUS, Warszawa.
  2. Gibbons M. 1998 Higher Education Relevance in the 21st Century, The World Bank, Washington.
  3. Jongbloed B. 2000 Spending Strategies. A Closer Look at the Financial Management of the European University, „CRE Guide”, nr 3, Geneva.
  4. Nauka... 2002 Nauka i technika w roku 2000, GUS, Warszawa.
  5. McNay I. 1997 Institutional Management o f Universities, European Communities, Brussels.
  6. Szkoły wyższe... 2000 Szkoły wyższe i ich finanse w 1999 r., GUS, Warszawa.
  7. University Research... 1998 University Research in Transition, OECD, Paris.