Pressto.

Nagłowek strony

Strategia Lizbońska- założenia i szanse realizacji w Unii Europejskiej (1)

Ewa Okoń-Horodyńska

Abstrakt


Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza, opublikowana w tym numerze, zawiera opis podstawowych założeń Strategii Lizbońskiej , mającej prowadzić do radykalnej transformacji gospodarki europejskiej w gospodarkę opartą na wiedzy. Realizacji tego typu gospodarki ma służyć stworzenie tzw. europejskiego obszaru badań i innowacji (European Research Area -  ERA). Autorka omawia podstawowe dokumenty Unii Europejskiej, podkreślając kluczową rolę badań, innowacji i edukacji w gospodarce opartej na wiedzy. Omawiając miejsce sfery B+R, przedstawia główne zamierzenia związane z tą sferą, a następnie szczegółowe zadania, jakie powinny zostać zrealizowane dzięki stworzeniu europejskiego obszaru badawczego. Omówiony został również podstawowy pakiet koniecznych reform ekonomicznych umożliwiających realizację Strategii Lizbońskiej,  a także najważniejsze instrumenty realizacji rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W kolejnej części artykułu Autorka zajmuje się problemami związanymi z wdrażaniem Strategii,  zwraca uwagę na przedsięwzięcia podejmowane obecnie oraz w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej. Na szczególną uwagę zasługują wątpliwości i refleksje dotyczące możliwości i ograniczeń realizacji Strategii.  W końcowej części artykułu Autorka prezentuje wyliczenia pokazujące podążanie różnych krajów po ścieżce wyznaczonej przez zamierzenia Strategii Lizbońskiej  oraz rozpatruje szanse jej realizacji. Druga część artykułu, poświęcona Polsce, ukaże się w następnym numerze.


Pełny tekst:

Bibliografia


Green Paper... 1995 Green Paper on Innovation, Commission of the European Communities, Brussels.

Information Society... 2002 Information Society Statistics Data for the Candidate Countries, Brussels.

Is the 3 Per Cent... 2002 Is the 3 Per Cent Target for R&D for 2010 Objective Unrealistic?, European Roundtable of Industrialists, ERT View, 22 October, 2002.

Liikanen E. 2003 New Innovation Policies in the EU, Press and Stakeholders’ Conference on the Innovation Communication, Brussels, 13 March 2003.

Lisbon Strategy... 2002 Lisbon Strategy 2003 Status, UNICE, Brussels, 18 December 2002.

[The] Lisbon Strategy... 2002 The Lisbon Strategy - Making Change Happen, Commission Staff Working Paper, SEC(2002) 29/2, Brussels.

Lisbon European... 2002 Lisbon European Council: Presidency Conclusion, 23-24 March 2000 (http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc).

Making Reality... 2000 Making Reality of the European Research Area: Guidelines for EU Research Activities (2002-2006), COM (2000) 612 Final, European Commission, Brussels.

More Research... 2002 More Research for Europe. Toward 3% of GDP, COM (2000) 499 Final, European Commission, Brussels.

Murray A. 2002 The Lisbon Scored III, Centre for European Reform, London.

[The] New Economy... 2001 The New Economy Beyond the Hype. The OECD Growth Project, OECD, Paris.

Reinforcing... 1998 (?) Reinforcing Cohesion and Competitiveness through RTD and Innovation Policies, C0M(98), 275, European Commission, Brussels.

Report on Research... 2002 Report on Research and Development, Economic Policy Committee, Working Group on Research and Development, EPC/ECFIN/01/777-EN Final.

Schibany A, Streicher G. 2003 Aiming High - An Assessment of the Barcelona Targets, InTerReg Working Paper nr 06-2003, Institute of Technology and Regional Policy, Vienna, January 2003.

Science... 2002 Science, Technology and Industry Outlook 2002, OECD, Paris.

Towards a European... 2000 Towards a European Research Area, COMM (2000) 6; European Commission, Brussels.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 125 PDF - 414

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Ewa Okoń-Horodyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.