Ewaluacja „wpływu społecznego”? Nie naśladujcie Brytyjczyków! Wywiad z Davidem Sweeneyem, dyrektorem Higher Education Funding for England (HEFCE) do spraw Badań, Edukacji i Transferu Wiedzy
PDF

Słowa kluczowe

wpływ społeczny
Impact Agenda
REF
ewaluacja nauki
impact

Jak cytować

Wróblewska, M. N. (2017). Ewaluacja „wpływu społecznego”? Nie naśladujcie Brytyjczyków! Wywiad z Davidem Sweeneyem, dyrektorem Higher Education Funding for England (HEFCE) do spraw Badań, Edukacji i Transferu Wiedzy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), 157–166. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.8

Abstrakt

Wywiad dotyczy początków ewaluacji „wpływu społecznego”1 w Wielkiej Brytanii, jej konsekwencji dla kultury akademickiej, a także możliwości wprowadzenia podobnego systemu oceny w Polsce. David Sweeney przekonuje, że o ile Impact Agenda stanowi odpowiedź na wiele wyzwań brytyjskiej nauki, o tyle nie można przenieść tego systemu bezpośrednio na inny grunt. System ewaluacji w każdym kraju powinien być dostosowany do lokalnej kultury akademickiej i celów stawianych przed naukowcami.

https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.8
PDF

Bibliografia

Wróblewska, M.N. (2017). Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 79-104. doi: 10.14746/nisw. 2017.1.5.