O Bożenie Chrząstowskiej i naszej papierowej „Polonistyce”
PDF

Słowa kluczowe

Bożena Chrząstowska
„Polonistyka” (1992-2014)

Jak cytować

Wysłouch, S. (2018). O Bożenie Chrząstowskiej i naszej papierowej „Polonistyce”. Polonistyka. Innowacje, (8), 7–14. https://doi.org/10.14746/2018.8.1

Abstrakt

Artykuł przedstawia działalność Bożeny Chrząstowskiej jako redaktorki „Polonistyki” w latach 1992-2014. Charakteryzuje autorski model pisma, które miało na celu kształcenie merytoryczne nauczycieli-polonistów, zapoznanie ich z nowymi trendami w literaturoznawstwie i językoznawstwie (takie zadanie pełnił dział „Horyzonty polonistyki”) oraz dostarczanie im materiału do wykorzystania w szkole („Tajniki warsztatu”). Autorka pisze o inspirującej roli Chrząstowskiej i o dziejach pisma, które w ciągu 15 lat trzy razy było sprzedawane. W 2015 r. redakcja, zignorowana przez czwartego właściciela, stworzyła w Internecie nowe pismo: „Polonistyka. Innowacje” (www.pressto.amu.edu.pl), którym kieruje Maria Kwiatkowska-Ratajczak.

https://doi.org/10.14746/2018.8.1
PDF

Bibliografia

Chrząstowska Bożena (red.), 1995, Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki, Warszawa.

Chrząstowska Bożena (red.), 1997, Kompetencje szkolnego polonisty 2. Szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996, Warszawa.

Chrząstowska Bożena, Ciechanowska-Barnuś Joanna, 2015, Dwugłos z życia wzięty (rozdział P jak „Polonistyka”), Poznań, s. 207-227.

Kryda Barbara, 1995, Szkic do monografii „Polonistyki” (refleksje nie tylko historyczne), „Polonistyka”, nr 2, s. 69-79.

Kwiatkowska-Ratajczak Maria, 2015, Nowe pismo, dawna linia redakcyjna, www.pressto.amu.edu.pl „Polonistyka. Innowacje”, nr 1, s. 1-4.

Wysłouch Seweryna, 2009, Heroiczne początki. O prof. Bożenie Chrząstowskiej, „Polonistyka”, nr 1, s. 6-9.

Wysłouch Seweryna, 2015, Narracje małe i duże, Poznań.