Księga domowa
PDF

Słowa kluczowe

autobiografia rodzinna
sylwa
tożsamość
wspólnota

Jak cytować

Legeżyńska, A. (2018). Księga domowa. Polonistyka. Innowacje, (8), 15–26. https://doi.org/10.14746/2018.8.2

Abstrakt

Artykuł zawiera omówienie tematyki podjętej w rodzinnej autobiografii Bożeny Chrząstowskiej (matki) i Joanny Ciechanowskiej-Barnuś (córki) pt. Dwugłos z życia wzięty (Poznań 2015). Autorka analizuje wybrane elementy dyskursu tożsamościowego, umieszczając je w porządku historycznym i teoretycznym. Wskazuje główne kategorie: wspólnota rodzinna, etos wielkopolski, zakorzenienie, autokreacja. Zwraca uwagę na pokoleniowe przemiany polskiej kultury ziemiańsko-inteligenckiej, odbijające się także w dziejach rodzinnych. Omawia formę gatunkową analizowanej autobiografii, odnajdując w niej cechy sylwiczne. Zwraca uwagę na otwartą kompozycję, chronologię, asocjacyjność, polifonię narracji, znaczenie emocji.

https://doi.org/10.14746/2018.8.2
PDF

Bibliografia

Chrząstowska Bożena, Ciechanowska-Barnuś Joanna, 2015, Dwugłos z życia wzięty, Poznań.

Czermińska Małgorzata, 2000, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków.

Foucault Michel, Hermeneutyka podmiotu, 2012, Herer M. (przeł.), Warszawa.

Heidegger Martin, 1977, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Michalski K. (przeł.), Warszawa.

Miłosz Czesław, 1991, Dalsze okolice, Kraków.

Nycz Ryszard, 1984, Sylwy współczesne: problem konstrukcji tekstu, Wrocław.