Hermeneutyka polskiej szkoły filmowej
PDF

Słowa kluczowe

hermeneutyka
polska szkoła filmowa
kino
sztuka ruchomych obrazów
autor
publiczność

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2018). Hermeneutyka polskiej szkoły filmowej. Polonistyka. Innowacje, (8), 117–126. https://doi.org/10.14746/2018.8.9

Abstrakt

Przedmiotem studium jest próba ponownego rozpoznania artystycznego dorobku polskiej szkoły filmowej, podjęta w kategoriach hermeneutyki. Autor kwestionuje dotychczasowe ujęcia tego zjawiska, zmierzając do przeorientowania obiegowego sposobu jego ujmowania i proponując własne spojrzenie.

https://doi.org/10.14746/2018.8.9
PDF

Bibliografia

Arystoteles, 1996, Etyka nikomachejska, Etyka wielka, Etyka eudemejska. O cnotach i wadach, Gromska D. (przeł.), Warszawa.

Dąmbska Izydora, 1973, O funkcjach semiotycznych milczenia, w: Znaki i myśli, Warszawa.

Hendrykowski Marek, 2008, Popiół i diament, Seria Klasyka Kina/Classics of Cinema, Poznań.

Hendrykowski Marek, 2011, Eroica, Seria Klasyka Kina/Classics of Cinema, Poznań.

Lubelski Tadeusz, 2012, Niebyła historia kina PRL, Kraków.

Nycz Ryszard, 2012, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa.