Wyprawy na Wschód – literatura współczesna wobec problemu tożsamości
PDF

Słowa kluczowe

Wschód
Rosja
tożsamość
biografia
intertekstualność
subiektywizacja

Jak cytować

Czyżak, A. (2018). Wyprawy na Wschód – literatura współczesna wobec problemu tożsamości. Polonistyka. Innowacje, (8), 127–138. https://doi.org/10.14746/2018.8.10

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania dotyczące przemian w kreowaniu obrazów Wschodu w powojennej literaturze polskiej. W latach 80. XX wieku pisarze zaczęli w rozmaity sposób naruszać istniejące stereotypy, przede wszystkim przez wprowadzanie intertekstualnych gier oraz subiektywizację obrazu (m.in. Igor Newerly Zostało z uczty bogów, Eustachy Rylski Stankiewicz. Powrót, Władysław Terlecki Drabina Jakubowa). W XXI wieku tendencje te zaczęły narastać – wyrazistym przykładem może być Sońka Ignacego Karpowicza, powieść, która zdobyła popularność także wśród młodych czytelników.

https://doi.org/10.14746/2018.8.10
PDF

Bibliografia

Custine Astolphe de, 1995, Listy z Rosji, Czermińska K. (przeł.), Warszawa.

Czermińska Małgorzata, 2011, Miejsce autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 178-202.

Czyżak Agnieszka, 2014, „Dla Rosjan literatura jest najważniejsza”. Eustachego Rylskiego rozliczenia z przeszłością, w: Obrazy Rosji w literaturze XX wieku, Jarzyna A., Kopeć Z. (red.), Poznań, s. 499-511.

Janion Maria, 2007, Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków.

Kapuściński Ryszard, 1993, Imperium, Warszawa.

Karpowicz Ignacy, 2014, Sońka, Kraków.

Modzelewski Karol, 2013, Zajeździmy kobyłę historii: wyznania poobijanego jeźdźca, Warszawa.

Newerly Igor, 1983, Zostało z uczty bogów, Warszawa.

Orski Mieczysław, 2006, Rozbite zwierciadło. Krytyczny przewodnik po gościńcach nowej prozy, Wrocław.

Przybylski Ryszard K., 2014, Obrazy Rosji (bolszewickiej), w: Obrazy Rosji w literaturze XX wieku, Jarzyna A., Kopeć Z. (red.), Poznań, s. 459-468.

Rakusa-Suszczewski Stanisław, Szaniawski Hubert, 2006, O Polakach w armii carskiej Rosji, „Nauka”, nr 4, s. 101-110.

Rylski Eustachy, 1984, Stankiewicz. Powrót, Warszawa.

Rylski Eustachy, 2005, Warunek, Warszawa.

Sobolewska Justyna, 2014, Zdrajczyni, dziwka, szeptucha, „Polityka”, nr 2958, s. 80-81.

Terlecki Władysław, 1988, Drabina Jakubowa albo podróż, Warszawa.

Zaleski Marek, 2007, Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności, Kraków.