Z Kresów do Poznania. Mikrohistoria Waldemara Żyszkiewicza
PDF

Słowa kluczowe

Waldemar Żyszkiewicz
Kresy
poezja polska
mikrohistoria
migracja

Jak cytować

Rydz, A. (2018). Z Kresów do Poznania. Mikrohistoria Waldemara Żyszkiewicza. Polonistyka. Innowacje, (8), 139–154. https://doi.org/10.14746/2018.8.11

Abstrakt

Artykuł przynosi omówienie wydarzeń politycznych w Polsce w XX wieku zarejestrowane w poezji Waldemara Żyszkiewicza. Ważnym tematem jest zjawisko migracji Polaków z lat: 1944-1947. Poezja ta, mimo że wpisuje się w dyskurs nostalgii, nie przynosi obrazów utraconego Lwowa. Wiersze poruszają temat osiedlenia się przez wysiedleńców z Kresów Wschodnich w Poznaniu, w obcym dla nich mieście, nacechowanym niemiecką kulturą. Inspiracją teoretyczną dla artykułu były przede wszystkim monografie: Beaty Halickiej Polski Dziki Zachód (2016) oraz Ewy Domańskiej Mikrohistorie (1999).

https://doi.org/10.14746/2018.8.11
PDF

Bibliografia

Bakuła Bogusław, 1997, „Z Kresów na Kresy”. Migracje społeczeństwa polskiego w literaturze krajowej po 1945 r., w: Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, Orłowski H., Sakson A. (red.), Poznań, s. 225-237.

Domańska Ewa, 2005, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań.

Fenby Johnatan, 2007, Alianci. Stalin, Roosevelt, Churchill. Tajne rozgrywki zwycięzców II wojny światowej, Pietrzyk B., Rumińska J. (przeł.), Kraków.

Grzebałkowska Magdalena, 2015, 1945: wojna i pokój, Warszawa.

Halicka Beata, 2015, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948, Łuczak A. (przeł.), Kraków.

Herbert Zbigniew, 1995, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Wrocław.

Jakobson Roman, 2006, Poetyka w świetle językoznawstwa, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, Burzyńska A., Markowski M.P. (red.), Kraków.

Januszkiewicz Michał, 2017, Być i rozumieć: rozprawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej, Kraków.

Kersten Krystyna, 1997, Przymusowe przesiedlenia ludności. – Próba typologii, w: Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, Orłowski H., Sakson A. (red.), Poznań, s. 13-29.

Kędelski Mieczysław, 1998, Ludność Łazarza i Górczyna w XIX wieku i na początku XX wieku, w: „Kronika Miasta Poznania: Święty Łazarz”, nr 3, s. 9-28.

Kiec Olgierd, 1998, Ewangelicka parafia Chrystusa na Łazarzu, w: „Kronika Miasta Poznania: Święty Łazarz”, nr 3, s. 87-108.

Motyka Grzegorz, 2016, Wołyń ’43: ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna, Kraków.

Orłowski Hubert, 1997, „Dwugłos w miejsce wstępu. Wokół utraconych <>”, w: Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, Orłowski H., Sakson A. (red.), Poznań, s. 10-12.

Słownik języka polskiego PWN (wersja elektroniczna), 2004, Warszawa, t. 1-3.

Snyder Timothy, 2009, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś,1569-1999, Sejny.

Wiegandt Ewa, 1988, Austria Felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej, Poznań.

Wołyń, reż. Wojciech Smarzowski, 7 października 2016 (data premiery w Polsce).

Zaremba Marcin, 2012, Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków.

Żyszkiewicz Waldemar, 2016, Taki lajf. Tejk 7.0, Sopot.