Czapskiego i Odojewskiego lektura Guzików. Fragment recepcji wiersza Herberta
PDF

Jak cytować

Ratajczak, W. (2018). Czapskiego i Odojewskiego lektura Guzików. Fragment recepcji wiersza Herberta. Polonistyka. Innowacje, (8), 227–232. https://doi.org/10.14746/2018.8.16
https://doi.org/10.14746/2018.8.16
PDF

Bibliografia

Burek Tomasz, 1990, Przedmowa, w: Odojewski W., Wyspa ocalenia, Białystok.

Herbert Zbigniew, 2008, 89 wierszy, Kraków.

Józef i Maria Czapscy, Katarzyna i Zbigniew Herbertowie, 2017, Korespondencja, Strzałka J. (odczytał i przypisami opatrzył), Warszawa.

Odojewski Włodzimierz, 1990, Czasy zwykłe, czasy niezwykłe, cz. 18 [audycja radiowa], Monachium, https://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/312117,Czasy-zwykle-czasy-ciekawe-cz018 (dostęp: 29.06.2018).

Odojewski Włodzimierz, 1990, Wyspa ocalenia, Białystok.

Odojewski Włodzimierz, 2006, Zasypie wszystko, zawieje…, Warszawa.

Odojewski Włodzimierz, 2009, Pod murem, w: W stepie, ostach i burzanie i inne opowiadania, Warszawa.